Αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων με Drone από την Horizon Drone Academy.

- Advertisement -

Η ενότητα που διδάσκεται στην ανοιχτή κατηγορία, ως ασφάλεια πτήσεων καθώς και οι υπόλοιπες, είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στην υιοθέτηση της Αεροπορικής Κουλτούρας.

Τί όμως ορίζουμε ως Ασφάλεια Πτήσεων Εδάφους;

Είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην ασφαλή υλοποίηση του πτητικού έργου και λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση – διεύθυνση, επιβλέποντες, χειριστές, παρατηρητές)

Τί αφορά;

Την πρόληψη των πάσης φύσης αεροπορικών ατυχημάτων (στον αέρα και στο έδαφος)

Την διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων, με σκοπό την βελτίωση του μέσου ή των διαδικασιών 

Ατυχήματα 

Η ασφάλεια πτήσεων εξετάζει και την έννοια του ατυχήματος. Σκοπός της είναι να προλάβει  το ατύχημα και σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θέλει να το διερευνήσει, να μάθει τις αιτίες του, έτσι ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί.  

Όταν αναφερόμαστε σε ένα ατύχημα με Drone στην ουσία αυτό περιλαμβάνει κάθε ατύχημα κατά το οποίο προκλήθηκαν θάνατος – τραυματισμός προσώπου ή ζημιές επί δημόσιας – ιδιωτικής περιουσίας και το οποίο συνέβη κατά την πτήση ή κατά τη φάση προετοιμασίας για τη πτήση. 

Για παράδειγμα, όταν ένας χειριστής τραυματίζεται από την έλικα, θεωρείται ατύχημα. Επίσης, όταν ενός χειριστή του πέφτει το αεροσκάφος μέσα στο νερό και αυτό θεωρείται ατύχημα. Πολύ περισσότερο όταν πέσει σε ένα κτήριο ή σε ένα όχημα ή προξενήσει ζημιά σε τρίτους. 

Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι όταν μιλάμε για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεν αφαιρείται το ανθρώπινο στοιχείο από τη διαδικασία πτήσης τους. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει τόσο στο χειρισμό του Μ.Ε.Α. όσο στην αξιοποίηση των δεδομένων που λαμβάνει π.χ. με την κάμερα και σίγουρα στην επισκευή των βλαβών. 

Τα ΣμηΕΑ, λόγω του πλήθους των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που διαθέτουν, παρουσιάζουν πολύ συχνά διάφορες δυσλειτουργίες ή βλάβες και ενίοτε εμπλέκονται σε ατυχήματα, τα οποία είναι αυτά για τα οποία θα αναφέρουμε.  

Ανθρώπινο Λάθος 

Το λάθος προέρχεται από το αρχαίο λανθάνω, δηλαδή μου διαφεύγει την προσοχή. Για να πούμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει ένα λάθος, θα πρέπει να λάβουμε αρχικά κάποιες  πληροφορίες και  σε δεύτερο χρόνο να κάνουμε ένα σχεδιασμό.  

Το κομμάτι αυτού του σχεδιασμού, εφόσον δεν είναι σωστό, τότε ως χειριστές υποπίπτουμε σε ένα λάθος. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν το σχέδιό μας είναι σωστό, αλλά οι ενέργειές μας είναι λάθος, τότε πέφτουμε σε ένα σφάλμα.  

Συνεπώς, ανθρώπινο λάθος αναφέρεται στο κομμάτι του σχεδιασμού της πτήσης αλλά και ευρύτερα κάθε προπαρασκευαστικής ενέργειας που θέλουμε να εκτελέσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ανθρώπινα λάθη συνδέονται με τη φύση του ανθρώπου και ότι μπορούμε να ελαττώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης αυτών, όχι όμως να τα εξαλείψουμε. Όλη η προετοιμασία και ο σχεδιασμός μιας πτήσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναφέρονται στο πως θα μειώσουμε το ανθρώπινο λάθος, πώς αυτό θα το περιορίσουμε γιατί για να το εξαλείψουμε είναι ανθρωπίνως αδύνατο .  

Οι αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων μπορούν να χωριστούν σε ατυχήματα που μπορούν να συμβούν τόσο στο έδαφος, όσο και κατά την διάρκεια της πτήσης. 

Στο Έδαφος. 

Μη τήρηση οδηγιών της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η εκτέλεση πτήσης κατά το δοκούν. 

Ο κάθε χειριστής Drone θα πρέπει να γνωρίζει την νομοθεσία και να ακολουθεί τους κανονισμούς ανεξάρτητα από την πτητική του εμπειρία. Οι κανονισμοί έχουν θεσπιστεί και για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Ανάγνωση εγχειρίδιου κατασκευαστή του συστήματος που χρησιμοποιούμε.   

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να εκτελούμε πτήση με ένα μη επανδρωμένο και να μην γνωρίζουμε αρκετές από τις βασικές λειτουργίες του. Δυστυχώς μπορεί αυτή η ημιμάθεια κάποια στιγμή σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να αποβεί μοιραία.   

Η μη εκτέλεση ελέγχων προ- πτήσης (Preflight Check-List). 

Η τυποποίηση των οδηγιών ως προς τους απαιτούμενους ελέγχους μας βοηθάει να αποφύγουμε τυχόν παραλήψεις καθώς δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε όλα από έξω. Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. 

Πολιτική Ενημέρωσης Λογισμικού (Firmware + Software Updates) 

Οι ενημερώσεις λογισμικού που εκδίδει κατά καιρούς η κάθε κατασκευάστρια εταιρία έχουν το σκοπό τους. Βοηθούνε στη επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων, bug και εισάγονται καινούριες λειτουργείες. Όταν εκτελούμε μια πτήση καλό θα είναι να έχουμε ενημερωμένο το λογισμικό, να γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, για την αποφυγή σύγχυσης του χειριστή. 

Η περιοδική συντήρηση των επιμέρους συστημάτων. Για παράδειγμα, όταν παρατηρούμε ότι το αεροσκάφος έχει μια ρωγμή, ή ότι οι μπαταρίες μας έχουν φουσκώσει ΔΕΝ εκτελούμε πτήση. Λαμβάνουμε σοβαρά αυτές  τις ενδείξεις υπόψιν μας και μεταβαίνουμε σε ένα έμπειρο τεχνικό για τη γνωμοδότησή και την επίλυση του προβλήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα και αν διαθέτουμε ένα σύστημα (drone) με μικρό μέγιστο βάρος απογείωσης, δε παύει να είναι ένα πτητικό μέσω που ίπταται. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι: ότι πετάει, κάποια στιγμή θα πέσει. 

Στον Αέρα.

Απόσπαση προσοχής  

Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη πτώση ενός Drone είναι επίσης και ο απλούστερος.Ο χειριστής είναι απλώς πολύ αποσπασμένος για να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο ίδιο το Drone. Κάθε χειριστής αναμένεται να έχει τα μάτια του στραμμένα ανά πάσα στιγμή επάνω στο αεροσκάφος. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος οπτικός παρατηρητής που θα εκτελεί αυτό το καθήκον και θα μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα μαζί με τον χειριστή, για την ύπαρξη διάφορων εμποδίων.  

Αν και είναι εύκολο να πούμε ότι οι  χειριστές Drone με μικρή εμπειρία, είναι πιο επιρρεπείς στο να διαπράξουν αυτό το σφάλμα (και πιθανότατα να είναι), έχει παρατηρηθεί από επαγγελματίες και πιο έμπειρους χειριστές, κατά τα πλαίσια μιας εκδήλωσης, να πιέζονται πολύ για διάφορους λόγους. 

Η αποφυγή πτώσης ενός Drone λόγω έλλειψης προσοχής είναι μια συνήθεια που χτίζεται μέσω της τυποποίησής των διαδικασιών και της πειθαρχίας. Η εμπειρία θα μπορούσε επίσης να παίξει μεγάλο ρόλο στην αποφυγή αυτών των καταστάσεων ειδικά εάν υπήρξε στο παρελθόν κάποια ανάλογη περίπτωση λόγω ότι ο χειριστής μιλούσε με κάποιον άλλο ή κοιτούσε τι συμβαίνει στο έδαφος.  

Λειτουργίες Αυτόματης Πτήσης 

Οι αυτόνομες λειτουργίες πτήσης και κάμερας είναι πλέον αρκετά συνηθισμένες ειδικά σε Drones υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχουν οι λειτουργίες πτήσης μέσω Waypoint, η λειτουργία Point of Interest, οι πιο εντυπωσιακές επιλογές όπως η λειτουργία Rocket, το Helix, το Dronie κλπ.  

Η παρακολούθηση θέματος ή αλλιώς η λειτουργία “Follow Me” έχει αποδειχθεί ότι είναι μία από τις πιο χρήσιμες και διαδεδομένες λειτουργίες κάμερας με τη χρήση Drone. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι αυτόματες λειτουργίες βοηθούν στη λήψη εικόνων και βίντεο που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο ή αδύνατον εάν το Drone έπρεπε να λειτουργήσει χειροκίνητα. Όταν ενεργοποιούνται αυτές οι λειτουργίες, το αεροσκάφος πετάει αυτόνομα σε κάποιο περίπλοκο μοτίβο, με αποτέλεσμα η κάμερα να καταγράφει υπέροχα και δυναμικά εναέρια πλάνα. 

Το πρόβλημα που υπάρχει, με το να αφήνουμε ένα μη επανδρωμένο να πετάει αυτόνομα, είναι ότι μπορεί εύκολα να συναντήσει ένα εμπόδιο και να πέσει. Ειδικά αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή από τον χειριστή ή δεν μπορεί να αποφύγει ή να σταματήσει το Drone εγκαίρως, λόγω υπέρβασης των ορίων του κατασκευαστή. Ενώ ένα σύστημα αποφυγής εμποδίων βοηθάει στην προστασία από τέτοια ατυχήματα, αυτό δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να βρεθεί σε όλα τα Drones της αγοράς. Πολύ λιγότερο συνηθισμένα είναι τα συστήματα αποφυγής εμποδίων που παρέχουν προστασία προς όλες τις κατευθύνσεις και καλύπτουν όλα τα τυφλά σημεία του αεροσκάφους. 

Η συμβουλή μας είναι να χρησιμοποιείτε την αυτόνομη λειτουργία πτήσης μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχουνεμφανή εμπόδια και εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση ή πτώση. Ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, φροντίστε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης του με τα δάχτυλά σας έτοιμα να επανακτήσετε τον έλεγχο του ανά πάσα στιγμή. 

Άγρια Ζωή – Πτηνά. 

Είναι σημαντικό για τους χειριστές, να αξιολογούν προσεκτικά τις περιοχές στις οποίες σκοπεύουν να πετάξουν πριν από την απογείωσή του Drone. Στην περίπτωση ύπαρξης πουλιών, αν και οι επιθέσεις είναι σπάνιες, αυτές μπορεί να συμβούν με πιθανές σοβαρές ζημιές στα ίδια τα πουλιά και στα αεροσκάφη.  

Είναι επίσης σημαντικό οι χειριστές να προσέχουν τα σμήνη πουλιών που πετούν στη περιοχή, έτσι ώστε το αεροσκάφος να μην εισέρχεται μέσα σε αυτή, όταν αυτά διασχίζουν το δρόμο τους.

Η προσθήκη μιας πολύχρωμης ανακλαστικής λωρίδας σε Drone χρώματος μαύρου, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης επιθετικότητας από πουλιά όπως οι αετοί.Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι όταν αντιμετωπίζεται μια επίθεση πουλιών, ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης είναι να πετάξει το αεροσκάφος γρήγορα και κάθετα προς τα επάνω. Τα πουλιά τείνουν να μην μπορούν να πετούν κατακόρυφα και έτσι μπορεί να αποφευχθεί κάποια πτώση του. 

Κακές καιρικές συνθήκες – Ισχυροί άνεμοι.  

Τα μη επανδρωμένα συστήματα ως ιπτάμενες μηχανές,απαιτούν μια σταθερή και αδιάλειπτη ροή αέρα για να τους επιτραπεί να πετάξουν. 

Το πρόβλημα με τους ισχυρούς ανέμους είναι ότι επηρεάζουν δραστικά την ένταση και τη κατεύθυνση του ανέμου που επικρατεί σε οποιοδήποτε σημείο του εναέριου χώρου. 

Για μεν τα πολυκόπτερα, αυτό μπορεί να σημαίνει διατάραξη της ροής του αέρα που το ανυψώνει, για δε τα σταθερής πτέρυγας μπορεί να αναγκαστούν να πετάξουνσε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που σχεδίαζε ο πιλότος. Εάν ο χειριστής δεν καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο, τότε το αεροσκάφος θα μπορούσε είτε να οδηγηθεί σε πτώση, είτε να συντριβεί, είτε να απομακρυνθεί από την εμβέλεια του σταθμού εδάφους. 

Για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, το Drone πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη και καλή σταθεροποίηση μέσω των συστημάτων θεσιθεσίας (GPS, GLONASS κλπ.)του. Αυτό του επιτρέπει να διατηρεί μια σταθερή πτήσημε βάση το σύστημα των συντεταγμένων, εξουδετερώνοντας τυχόν ακούσιες ή απότομες μετατοπίσεις της θέσης του. 

Ωστόσο, είναι καλύτερο να προσγειώνετε το Drone εάν ο άνεμος αρχίσει να γίνεται πολύ ασταθής και υπερβαίνει τα όρια που έχει ορίσει ο κατασκευαστής ή αν γίνει αντιληπτή η ύπαρξη βροχής, συγκέντρωσης από σύννεφα ή άλλα επικίνδυνα μετεωρολογικά φαινόμενα.  Η προσεκτική αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών αποτελούν στοιχεία για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.  

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

Όλα τα αντικείμενα που φέρουν ηλεκτρισμό, συμπεριλαμβανομένων των πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος και του βιομηχανικού εξοπλισμού, εκπέμπουνε κάποιου είδους ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό το πεδίο μπορεί να αλληλοεπιδράσει με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου και των Drone. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, δηλαδή διακοπή της κανονικής ροής και ζεύξης του σήματος μεταξύ του αεροσκάφους και των λοιπών συστημάτων ελέγχου (Χειριστήριο, Δορυφόροι κλπ.) 

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες ελέγχου του Drone. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να χαθεί εντελώς οέλεγχος. Εάν συμβεί αυτό τότε αυτό μπορεί να πέσει έπειτα από πρόσκρουση σε κάποιο εμπόδιο, να συνεχίσει να πετάει ακυβέρνητο προς άγνωστη κατεύθυνση έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία του ή να ενεργοποιηθεί η λειτουργία RTH. Η κατάληξη πιθανόν να μην είναι πολύ καλή, επομένως είναι καλύτερο να αποφεύγεται η πτήση σε τέτοιες περιοχές. 

Αντικειμενικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πετάει κάποιος κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή πύργους κινητής τηλεφωνίας εκτός εάν πραγματοποιείται μια εργασία επιθεώρησης. Εάν πρέπει να συμβεί αυτό τότε το καλύτερο θα ήταν να γίνει η πτήση σε απόσταση ικανή (τουλάχιστον 50-100m μακριά) έτσι ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Η χρήση ενός συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους με ηλεκτρομαγνητική θωράκιση μπορεί να βοηθήσει, αλλά και αυτό έχει τον ανάλογο βαθμό ρίσκου. Το καλύτερο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μια κάμερα με δυνατότητα zoom για την εξασφάλιση της απαραίτητης απόστασης.

Διεξαγωγή πτήσης πέραν της οπτικής επαφής– BVLOS. 

Η τεχνολογία για την επικοινωνία των σύγχρονων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι τώρα τόσο προηγμένη που μπορούν να ελέγχονται και να μεταδίδουν πληροφορίες εικόνας και τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλες αποστάσεις, πέραν της οπτικής επαφής από τον χειριστή. 

Εκτός από τον κίνδυνο πιθανής παραβίασης των κανόνων πτήσης και της νομοθεσίας, το να πετάει έναDrone σε συνθήκες πέρα της οπτικής επαφής, αυξάνει επίσης τις πιθανότητες σύγκρουσης ή την απώλεια των επικοινωνιών. Παρόλο που αυτά τα συστήματα έχουν ονομαστική εμβέλεια μετάδοσης πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως χρησιμοποιείται , η παρουσία εμποδίων και παρεμβολών μπορεί να εξασθενίσει το σήμα καθώς αυτό συνεχίζει να πετάει σε μακρύτερες αποστάσεις. 

Υπάρχει επίσης το θέμα των μπαταριών. Όσο πιο μακριά πετάει ένα μη επανδρωμένο από το σημείο του χειριστή, τόσο μεγαλύτερη απόσταση θα πρέπει να διανύσει για να κάνει το ταξίδι της επιστροφής πίσω στο σημείο προσγείωσης. Παρόλο που τα Drones με «έξυπνες» μπαταρίες μπορούν να υπολογίσουν πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την επιστροφή, αυτός ο αλγόριθμος δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η αντίσταση στον αέρα και οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. 

Επομένως, δεν πρέπει να βασιζόμαστε απόλυτα στη αυτόματη λειτουργία RTH του Drone.

Πτήση με χαμηλή στάθμη μπαταρίας 

Εάν σκοπεύουμε να κάνουμε αρκετές πτήσειςπιθανότατα θα υπάρχει και ένα απόθεμα με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το Drone θα πρέπει να επιστρέφει κατά μέσο όρο κάθε 20 έως 35 λεπτά για να αλλάξει τις μπαταρίες του. Για αυτό πρέπει να έχει γίνει σωστός σχεδιασμός για την ομαλή επιστροφή του εάν δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια πτώση, πριν αυτή ολοκληρωθεί ή δεν έχει οριστεί κάποιο άλλο εναλλακτικό σημείο προσγείωσης.

Όσον αφορά τη χωρητικότητα της μπαταρίας, η καλύτερη συμβουλή είναι να μην πιέζουμε την τύχη μας. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη από την απαιτούμενη ενέργεια για το ταξίδι της επιστροφής και που μπορεί να χρειαστεί για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που απαιτεί διορθωτικούς χειρισμούς. 

Αυτόματη λειτουργία επιστροφής (RTH) 

Αυτή η λειτουργία είναι ένας από τους συνηθέστερους μηχανισμούς ασφαλείας των Drones και μπορεί να βρεθεί σε όλα σχεδόν τα συστήματα. Από τα ποιο φθηνάμε κόστος λιγότερο από 100 Ευρώ έως τα ποιο εξελιγμένα που κοστίζουν αρκετές χιλιάδες Ευρώ. 

Ωστόσο, η λειτουργία RTH δεν είναι κάτι που μπορούμε απλώς να την ενεργοποιήσουμε μία φορά και να μην παρακολουθούμε την εξέλιξή της. Η βασική παράμετρος που θα πρέπει να ορίσουμε είναι το υψόμετρο στο οποίο πρόκειται να πετάξει το αεροσκάφος για να πραγματοποιήσει το ταξίδι της επιστροφής του. Για να ορισθεί η κατάλληλη τιμή στο υψόμετρο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ύψος τυχόν εμποδίων που μπορεί να συναντήσει το Drone κατά τη διάρκεια της διαδρομής του και την άνοδο που τυχόν θα πραγματοποιήσει πριν ξεκινήσει αυτή η επιστροφή. 

Αν και μια ρύθμιση σε χαμηλό υψόμετρο RTH σημαίνει ότι το Drone θα μπορεί να επιστρέψει πιο γρήγορα στο σημείο προσγείωσης, χωρίς να καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια από τη μπαταρία για την άνοδο του πρώτα σε ένα μεγάλο υψόμετρο, το καθιστά πιο επιρρεπές στο να συναντήσει διάφορα εμπόδια στο δρόμο, τα οποία δεν είχαν παρατηρηθεί. Εάν τα συστήματα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων είναι απενεργοποιημένα, το αεροσκάφος μπορεί να συντριβεί χωρίς καν να έχει προλάβει να επιστρέψει. Για αυτόν τον λόγο, είναι καλή ιδέα να ορίζουμε το υψόμετρο RTH σε τέτοιο ύψος, ώστε να είναι σίγουρη η αποφυγή οποιουδήποτε εμποδίου.  

Κούραση  Χειριστή (PILOT FATIGUE)

Η κούραση των χειριστών και γενικότερα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μια άλλη αιτία ατυχήματος. Ειδικά κατά τη διάρκεια απαιτητικών και συνεχόμενων πτήσεων σε δύσκολες συνθήκες, ο χειριστής αρχίζει να αισθάνεται εξαντλημένος, δεν είναι προσεκτικός στις κινήσεις, στις λειτουργίες ή στους ελέγχους του συστήματος του και κατά συνέπεια μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.

Ένας  δεύτερος  χειριστής, είναι μια καλή ιδέα για να μοιράζεται ο φόρτος εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια των προελέγχων, η επισήμανση σημείων «έκτακτης προσγείωσης» σε περίπτωση κόπωσης ή κάποιου αναπάντεχου προβλήματος υγείας,μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη των ατυχημάτων. 

Αγνόηση των προειδοποιήσεων από το λογισμικό 

Ενώ πετάμε ένα Drone, υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις και μηνύματα που εμφανίζονται. Η παράβλεψη αυτών είναι πολύ εύκολο να γίνει. 

Ορισμένες προειδοποιήσεις μπορούν να αγνοηθούν, ενώ άλλες πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψη. Οι κατασκευαστές έχουν κωδικοποιήσει αυτές τις προειδοποιήσεις με χρώμα και έχουν κάνει πολύ εύκολο να κατανοήσουμε ποιες είναι σημαντικές ή κρίσιμες στη διεξαγωγή της πτήσης. 

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός της πτήσης μπορεί εύκολα να μας εμποδίσει από την σωστή ανταπόκριση σε αυτά τα μηνύματα της εφαρμογής.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ένα ατύχημα με μη επανδρωμένα αεροσκάφος είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για κάθε χειριστή. Όχι μόνο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το σύστημα, σε σημείο που δεν μπορεί να επισκευαστεί, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορεί αυτό να ανακτηθεί καθόλου ή ακόμα χειρότερα να προκληθεί σοβαρό ατύχημα σε ανθρώπους ή περιουσίες. 

Η γνώση λένε είναι δύναμη. Η πιθανότητα να εμπλακεί κάποιος από εμάς σε ένα ατύχημα είναι υπαρκτή. Αυτός είναι λόγος για λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ή τη μείωση της πιθανότητας αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο ακριβό σε κόστος είναι ένα Drone, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε κάθε μας πτήση είναι γνώμονας για την απρόσκοπτή λειτουργία τους. 

Αποκτήστε Ευρωπαικό Δίπλωμα Χειριστή Drone και Πρακτική Εκπαίδευση στην HORIZON DRONE ACADEMY

Για περισσότερες πληροφορίες

Email:info@horizondas.com

Τηλ.Επικοινωνίας :6944122278

https://horizondas.com/el/αρχική/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ