Οι πιο συχνές ερωτήσεις της ανοικτής κατηγορίας στα ΣμηΕΑ και οι απαντήσεις τους με μια ματιά

- Advertisement -

Η dronexprts (σχολή εκπαίδευσης χειριστών drone) μας παρουσιάζει μια ανάλυση των βασικών εννοιών που απασχολούν όλους όσους εμπλέκονται με τις πτήσεις ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας EASA  

Τι αλλάζει στα drones με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς;

-Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Πώς κατηγοριοποιούνται τα drones σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς;

Tα drones κατηγοριοποιούνται σε

1. όσα λειτουργούν στην «ανοικτή κατηγορία» και:

i. φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE marking) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945, που κυμαίνεται από 0 έως 4 (ελαφρότερα έως βαρύτερα μοντέλα), ή

ii. κατασκευάζονται ιδιωτικά, ή

iii. διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2. όσα λειτουργούν στην «ειδική» κατηγορία (δεν καλύπτουν έστω και μία από τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στην ανοικτή κατηγορία), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE marking) 5 ή 6 (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945) και επιχειρούν σε συγκεκριμένα τυποποιημένα σενάρια

3. όσα λειτουργούν στην «πιστοποιημένη» κατηγορία καθώς το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους απαιτεί πιστοποίηση του drone, του εκμεταλλευομένου και του χειριστή.

Πότε το drone θεωρείται παιχνίδι;

Τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν και προορίζονται είτε αποκλειστικά είτε όχι, να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια από παιδιά κάτω των 14 ετών, θα πρέπει να θεωρούνται παιχνίδι, να συμμορφώνονται με την οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών και δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα drones

Υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να πετάξω ένα drone;

Η ελάχιστη ηλικία για χειριστές drones (πρέπει να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα) στην «ανοιχτή» και στην «ειδική» κατηγορία είναι 16 ετών. Ωστόσο, δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να πετάξετε ένα drone με σήμανση C0 στην υποκατηγορία A1.

Μπορώ να πετάξω το drone μου πάνω από ανθρώπους;

Στην «ανοιχτή» κατηγορία δεν επιτρέπεται να πετάτε πάνω από μη εμπλεκομένους ανθρώπους, εκτός εάν έχετε ένα drone ιδιωτικής κατασκευής με βάρος κάτω των 250g ή ένα drone που αγοράστηκε στην αγορά με ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 0 ή 1. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο κατά τον οποίο πετάτε πάνω από ανθρώπους.

Εάν έχετε ένα drone με σήμανση C2, στην υποκατηγορία A2, κατά γενικό κανόνα, διατηρήστε το UA σε πλευρική απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο, όχι είναι μικρότερη από το ύψος στο οποίο πετάει το drone (κανόνας 1:1, δηλαδή εάν το UA πετά σε ύψος 40m, η απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40m) και ποτέ να μην πετάτε πιο κοντά από 30οριζόντια από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο.

Ποιο είναι το “μη εμπλεκόμενο άτομο” σε μια δραστηριότητα με drone;

Μη εμπλεκόμενο άτομο είναι το άτομο που δεν συμμετέχει στη δραστηριοποίηση με το drone ή δε γνωρίζει τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας που παρέχονται από τον εκμεταλλευόμενο drone. Εμπλεκόμενο είναι το άτομο που συμμετέχει στη δραστηριότητα, κατανοεί το ρίσκο και είναι σε θέση να ελέγξει τη θέση του drone όταν πετάει.

Επομένως, για να θεωρηθεί «εμπλεκόμενο» ένα άτομο πρέπει:

• να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για να συμμετάσχει στη δραστηριότητα (π.χ. συγκατάθεση ώστε το drone να πετά πάνω από αυτόν)

• να λαμβάνει από το χειριστή του drone οδηγίες και προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και

• να μην είναι απασχολημένο με άλλες δραστηριότητες ώστε να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη θέση του drone και σε περίπτωση συμβάντος, να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή της πρόσκρουσης με το drone.

Παραδείγματα μη εμπλεκόμενων ατόμων: θεατές που έχουν συγκεντρωθεί για αθλητικές δραστηριότητες, συναυλίες ή άλλες μαζικές εκδηλώσεις, άτομα σε μια παραλία ή σε ένα πάρκο ή που περπατούν στους δρόμους.

Τι θεωρείται «συνάθροιση ανθρώπων» σε μια δραστηριότητα με drone;

Εάν μια ομάδα ανθρώπων είναι τόσο πυκνή, ώστε η δυνατότητα των συγκεντρωμένων να ξεφύγουν ανεμπόδιστα ή να απομακρυνθούν είναι περιορισμένη, τότε έχουμε μια συνάθροιση ανθρώπων.

Παραδείγματα συναθροίσεων ανθρώπων:

• αθλητικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή πολιτικές εκδηλώσεις

• παραλίες ή πάρκα σε μια ηλιόλουστη ημέρα

• εμπορικοί δρόμοι κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων

• χιονοδρομικά κέντρα / πίστες / λωρίδες.

Πόσο ψηλά μπορώ να πετάξω το drone μου;

Το μέγιστο ύψος πτήσης σας είναι γενικά 120 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Εάν πρέπει να πετάξετε πάνω από ένα εμπόδιο ύψους άνω των 120m, σας επιτρέπεται να πετάξετε έως και 15m πάνω από το ύψος του εμποδίου, αλλά μόνο εάν υπάρχει ρητή έγκριση από τον ιδιοκτήτη του εμποδίου (π.χ. σύμβαση με τον ιδιοκτήτη για διενέργεια επιθεώρησης). Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να πετάξετε σε οριζόντια απόσταση 50m από το εμπόδιο.

Όταν λειτουργείτε σε λοφώδες περιβάλλον, πρέπει να κρατήσετε το drone σε απόσταση 120από το πλησιέστερο σημείο του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν συνθήκες όπως στην κορυφή ενός λόφου όπου ακόμη και αν κρατάτε το drone σας 120από την πλευρά του λόφου, στην πραγματικότητα πετάτε σε απόσταση μεγαλύτερη από 120πάνω από το κάτω μέρος της κοιλάδας. Έτσι, όσο κρατάτε το drone σας σε απόσταση 120από την πλευρά του λόφου (όπως στην γκρίζα περιοχή στην παρακάτω εικόνα), η πτήση σας είναι νόμιμη.

Πότε το drone μου ανήκει στην ανοικτή κατηγορία;

Όταν ισχύουν τα παρακάτω

• φέρει μία από τις ετικέτες αναγνώρισης κλάσης (CE) 0, 1, 2, 3 ή 4, ή

• είναι ιδιωτικά κατασκευασμένο και το βάρος του είναι μικρότερο από 25kg, ή

• αγοράστηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) όπως παραπάνω

• δεν λειτουργεί απευθείας πάνω από άτομα, εκτός εάν είναι ελαφρύτερο από 250g.

• διατηρείται σε οπτική επαφή (VLOS) ή ο απομακρυσμένος χειριστής λαμβάνει οπτική βοήθεια από έναν παρατηρητή UA.

• πετά σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 120m.

• δεν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά και δεν ρίχνει κανένα υλικό κατά την πτήση

Ποιες είναι οι απαιτήσεις στις υποκατηγορίες της ανοικτής κατηγορίας;

Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρησιακές συνθήκες ανάλογα την ανοικτή υποκατηγορία που ανήκουν, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Τα drone που φέρουν σήμα CE κατηγορίας 0 ή έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά και ζυγίζουν έως 250μπορούν να πετάξουν στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει σχεδόν παντού, εκτός πάνω από συναθροίσεις ανθρώπων ή περιοχές που η εναέρια κυκλοφορία δεν επιτρέπει (συμβουλευτείτε το χάρτη του DAGR).

Απαιτούνται όλοι οι χειριστές να εκπαιδευτούν για να πετάξουν ένα drone;

Ναι, σε γενικές γραμμές, πρέπει να έχετε εκπαίδευση ανάλογη με την κατηγορία του drone που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

• εάν το drone φέρει σήμα CE κατηγορίας 0, πρέπει να γνωρίζετε μόνο τις οδηγίες του κατασκευαστή

• εάν το drone είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g, δεν απαιτείται να κάνετε καμία εκπαίδευση

Στην ανοικτή κατηγορία, όλοι οι χειριστές που πετούν στις υποκατηγορίες A1, A2 και A3 πρέπει:

• να εξοικειωθούν με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή

• να ολοκληρώσουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα

• να ολοκληρώσουν με επιτυχία διαδικτυακή εξέταση θεωρητικών γνώσεων (40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης». Με αυτό πετάτε στις υποκατηγορίες Α1 και Α3.

Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να λειτουργήσετε στην υποκατηγορία Α2, πρέπει επιπλέον:

• να ολοκληρώστε την πρακτική αυτοεκπαίδευση σας για να εξοικειωθείτε με το drone και να διασφαλίσετε ότι έχετε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ελέγχου. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου δεν ενέχει κίνδυνο για άλλους ανθρώπους

• να υποβληθείτε σε μια πρόσθετη εξέταση θεωρητικών γνώσεων (30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν τις γνώσεις του πιλότου σχετικά με τον μετριασμό των κινδύνων εδάφους, τη μετεωρολογία και την πτητική απόδοση του drone).

• Με την ολοκλήρωση και της παραπάνω διαδικασίας, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή». Με αυτό το πιστοποιητικό, πετάτεκαι στην υποκατηγορία Α2.

Ποιος εκδίδει τα πιστοποιητικά χειριστών drones και πόσο ισχύουν;

Η ΥΠΑ είναι υπεύθυνη για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών. Όλα τα πιστοποιητικά των εξ αποστάσεως χειριστών έχουν ισχύ πέντε (5) έτη. Εάν η επανέκδοση πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, ο εξ αποστάσεως χειριστής μπορεί να παρακολουθήσει ένα επαναληπτικό σεμινάριο ή και να δώσει μια εξέταση θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω. Εάν η επανέκδοση πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, τότε επαναλαμβάνει από την αρχή όλη τη διαδικασία της πιστοποίησής του.

Τα πιστοποιητικά χειριστών drones ισχύουν για όλη την Ευρώπη;

Ναι, ισχύουν σε όλα τα Κ-Μ της ΕASA. Οι κανονισμοί επιτρέπουν στο χειριστή ΣμηΕΑ να επιλέξει το Κ-Μ που θα διεξάγει την εκπαίδευση και τις εξετάσεις του και θα λάβει τα πιστοποιητικά του.

Χρειάζεται να λάβω άδεια πριν πετάξω το drone μου στην ανοικτή κατηγορία;

Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για πτήσεις στην ανοικτή κατηγορία. Ωστόσο, ακολουθώ πιστά το χάρτη του DAGR προκειμένου να πετάω υπό τις επιχειρησιακές συνθήκες της ανοικτής κατηγορίας αλλά μόνο σε επιτρεπόμενες περιοχές.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εκμεταλλευόμενος drone στην ανοικτή κατηγορία;

Ως εκμεταλλευόμενος ενός drone που επιχειρεί στην ανοικτή κατηγορία, θα πρέπει:

• Να βεβαιωθείτε ότι το drone εμφανίζει τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου drone (π.χ. με αυτοκόλλητο) και ότι ο ίδιος αριθμός (αυξημένος κατά τρία αριθμητικά στοιχεία) έχει μεταφερθεί στο σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης του drone.

• να ορίσετε επιχειρησιακές διαδικασίες (απαιτούνται γραπτές διαδικασίες όταν ο εκμεταλλευόμενος χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν χειριστές ΣμηΕΑ, αλλιώς αρκεί ο χειριστής να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο χρήστη).

• να διασφαλίσετε ότι ο χειριστής και το προσωπικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του drone είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο χρήστη, έχουν την κατάλληλη επάρκεια και τα πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία drone.

• να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του drone γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται σε επιχειρήσεις στις υποκατηγορίες που δραστηριοποιούνται.

Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευομένου με τις υποχρεώσεις του επισύρει χρηματικά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εξ αποστάσεως χειριστής στην ανοικτή κατηγορία;

Ως εξ αποστάσεως χειριστής στην ανοικτή κατηγορία θα πρέπει πρίν από την πτήση:

• να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της λειτουργίας στην οποία θα συμμετάσχετε.

• να έχετε τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν γεωγραφικές ζώνες που δημοσιεύονται από την ΥΠΑ

• να ελέγξετε για εμπόδια και για την παρουσία ατόμων που δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του drone (εκτός εάν λειτουργείτε στην υποκατηγορία Α1 με ένα ιδιοκατασκευασμένο drone ή ένα drone με σήμα CE κατηγορίας 0)

• να ελέγξετε ότι το drone είναι κατάλληλο για πτήση και τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.

• να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά (αν υπάρχει) και

• να βεβαιωθείτε ότι το βάρος του drone βρίσκεται εντός του ορίου της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας της προβλεπόμενης λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης στην ανοιχτή κατηγορία θα πρέπει:

• Να μην χειρίζεστε το drone όταν δεν είστε ικανοί είτε λόγω της κατανάλωσης παραισθησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ, είτε λόγω ασθένειας.

• να διατηρείτε το drone σε απόσταση τέτοια ώστε να μπορείτε να το δείτε καθαρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν παρατηρητή UA για να ανιχνεύει τον εναέριο χώρο όταν θέλετε να πετάξετε FirstPersonView (FPV). Οι παρατηρητές θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα σας έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αμέσως μαζί σας σε περίπτωση που δουν ένα εμπόδιο και να σας δώσουν οδηγίες π.χ. για την άμεση προσγείωση του drone.

• εάν εσείς ή ο παρατηρητής δείτε ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, τότε οφείλετε να του παρέχετε προτεραιότητα και να βεβαιωθείτε ότι το drone είναι μακριά από αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη λειτουργία, θα πρέπει να προσγειώσετε το drone αμέσως.

• να συμμορφώνεστε με τον περιορισμό των γεωγραφικών ζωνών.

• να χειρίζεστε το drone σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή.

• να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης του drone

• να μην λειτουργείτε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Εμπίπτω στην Ανοικτή Κατηγορία, μπορώ να πετάω το παλιό μου drone χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

Ναι, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2023, μπορείτε να πετάξετε το drone σας χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) στην ανοικτή κατηγορία, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Drones με Μέγιστη Μάζα Απογείωσης (MTOM) μικρότερη από 500gr δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από ανθρώπους

• Drones με MTOM μικρότερη από 2 kgs μπορούν να πετάξουν 50m ή περισσότερο (οριζόντια) από ανθρώπους και ο χειριστής θα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση ισοδύναμη με του χειριστή της υποκατηγορίας Α2

• Drones με MTOM μικρότερη από 25 kgs μπορούν να πετάξουν σε περιοχές ελεύθερες από ανθρώπους, σε απόσταση 150m ή περισσότερο από ιδιόκτητες περιοχές και ο χειριστής θα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση ισοδύναμη με του χειριστή της υποκατηγορίας A

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, μπορείτε να πετάξετε το drone σας χωρίς ετικέτες αναγνώρισης κλάσης (CE), ωστόσο μόνο στις ακόλουθες υποκατηγορίες λειτουργίας:

• Α1, όταν η Μέγιστη Μάζα Aπογείωσης (MTOM) του drone είναι μικρότερη από 250gr ή

• A3, όταν η MTOM του drone είναι μικρότερη από 25 kgs.

Παραμένει υποχρεωτικό να εκπαιδευτώ στην Ανοικτή Κατηγορία, δεδομένου ότι πετούσα drone πριν τεθούν σε ισχύ οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί;

Τα πιστοποιητικά χειριστών drones που εκδίδονται βάση του εθνικού κανονισμού, θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία θα έχουν μετατραπεί σε πιστοποιητικά σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν διαθέτετε εθνικό πιστοποιητικό ως χειριστής drones, θα πρέπει να παρακολουθήσετε την απαιτούμενη κατάρτιση που απαιτεί η ανοικτή υποκατηγορία στην οποία δραστηριοποιείστε.

Χρειάζομαι ασφάλιση όταν πετάω ένα drone;

Απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για κάθε drone α) που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και β) ίσο ή άνω των 4 kgs που αφορά ιδιωτική χρήση, βάσει της εθνικής μας νομοθεσίας.

Είμαι κάτοικος εκτός ΕΕ που επισκέπτεται την Ευρώπη και σκοπεύω να πετάξω το drone μου στην ανοικτή κατηγορία, πρέπει να εγγραφώ;

Ως κάτοικος εκτός ΕΕ, απαιτείται επίσης να εγγραφείτε στην πρώτη χώρα της ΕΕ στην οποία σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε.

Στη συνέχεια, θα σας δοθεί ένας «αριθμός εγγραφής φορέα εκμεταλλευομένου» που πρέπει να εμφανίζεται με ένα αυτοκόλλητο σε όλα τα drones που σας ανήκουν. Πρέπει επίσης να ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου» στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» του drone σας.

Ως κάτοικος εκτός ΕΕ, αναγνωρίζονται οι ικανότητες μου χειριστή drone για την ανοικτή κατηγορία στην ΕΕ;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της EASA και τρίτων χωρών στον τομέα των drones, η εκπαίδευση ή τα προσόντα που αποκτήθηκαν στη χώρα διαμονής σας δεν γίνονται αποδεκτά στην ΕΕ.

Η πιστοποιημενη εμπειρια των εκπαιδευτων  μας εγγυώνται την επιτυχια σας .

Μάθετε τα πάντα για τα drones και αποκτήστε ευρωπαϊκό δίπλωμα χειριστή στην dronexprts.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ : http://www.dronexprts.com

Email :  dronexpertike@gmail.com

Τηλ Επικοινωνίας :Τηλέφωνο: 210 220 1266, 6987676096 κ.Τσούμας Νικόλαος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ