Γ. Κουτίνας: Προϊόν που εξελίσσεται η ασφάλιση για drones

- Advertisement -

Τα “Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών”, γνωστά ως Drones, είναι ένα σχετικά νέο διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό επίτευγμα, με πληθώρα εφαρμογών σε διάφορους τομείς.

του Γιώργου Κουτίνα, Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων, Μέλους ΔΣ της Cromar (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Νοέμβριος 2022)

Λόγω των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τη φύση αλλά και τη χρήση τους, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων για κάθε Drone που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς (είτε «Ανοικτής», είτε «Ειδικής» ή «Πιστοποιημένης» κατηγορίας). Ειδικότερα απαιτείται ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών Τρίτων έως 150.000€ και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000€.

Η ασφάλιση των Drones θεωρείται ένα εξειδικευμένο ιδιόμορφο ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου Αεροπλοΐας που αναγκαστικά συνδέεται με διεθνείς προδιαγραφές κάλυψης. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης μακρόχρονης εμπειρίας και επαρκών στατιστικών δεδομένων σε ότι αφορά θέματα διαχείρισης ζημιών από τη χρήση των Drones και του γεγονότος πως το κόστος ασφάλισης είναι χαμηλό, δεν ελκύεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον των Ασφαλιστών (Underwriters).

Το Drone, ανάλογα με τον τύπο του, αντιπροσωπεύει ένα εργαλείο με σχετικά σημαντικό κόστος που βρίσκεται κυριολεκτικά “στον αέρα” και το οποίο ελέγχεται από μακριά. Σε περίπτωση λάθους χειρισμού ή επέλευσης κάποιου τυχαίου γεγονότος, το ίδιο το Drone μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη ή και ολική απώλεια, πέρα από το ενδεχόμενο να προκαλέσει ζημιά / σωματική βλάβη σε Τρίτους. Στη βάση αυτή, απαιτείται αξιόπιστη και οικονομική λύση όχι μόνο για την υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων αλλά και για την αποζημίωση του ίδιου του Drone με τον παρελκόμενο ειδικό εξοπλισμό του.
Είναι προφανές πως η Ασφάλιση πρέπει να υπάρχει όχι απαραίτητα ως υποχρέωση έναντι του Νόμου αλλά ως συνειδητή επιλογή του επαγγελματία χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη πως το κόστος ασφάλισης είναι μια λειτουργική δαπάνη η οποία εκπίπτει φορολογικά. Επιπλέον, μπορεί να επιμεριστεί ως μια ελάχιστη επιβάρυνση προς τον εκάστοτε Πελάτη του, ο οποίος θεωρείται επίσης καλυμμένος για το θέμα της Αστικής Ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως σε ένα ζημιογόνο γεγονός έναντι Τρίτων, εύκολα μπορεί θα βρεθεί και αυτός κατηγορούμενος, με βεβαρημένη τη θέση του αν έχει αναθέσει εργασία σε κάποιον Επαγγελματία, ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με το Νόμο.

Με δεδομένο πως η τεχνολογία και η αγορά των Drone αναπτύσσεται, το κόστος ασφάλισης έχει ήδη μειωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα ετήσια ασφάλιστρα κάλυψης Αστικής Ευθύνης από το αρχικό ποσό της τάξεως των 400€ έχει πέσει ακόμη και κάτω από 200€. Αντίστοιχα, υπάρχει και η δυνατότητα για κάλυψη ίδιων ζημιών του εξοπλισμού με κόστος με αρκετά κάτω από το αρχικό ποσοστό της τάξεως του 8% της ασφαλισμένης αξίας του. Σημαντικός παράγων προς τούτο, πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συστηματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα θέματα τήρησης κανονισμών ασφαλείας, είναι η ιδιαίτερα χρήσιμη εκπαίδευση που προσφέρεται από τις σχολές Drone και η αυξανόμενη εμπειρία των Χειριστών.

Η εταιρεία “CROMAR SA – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, έχοντας ενσωματώσει την εμπειρία και τεχνογνωσία της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, η οποία πρώτη ξεκίνησε δραστηριότητα πάνω στο εξειδικευμένο θέμα της ασφάλισης Drone από τα τέλη του 2016, παρέχει ανταγωνιστικές λύσεις προσφέροντας ασφαλιστήρια διεθνών προδιαγραφών και βελτιώνοντας την όλη διαδικασία ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης ζημιών. Σχετικά, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως από τη μέχρι τώρα εμπειρία, μολονότι δεν έχει γενικευθεί η συστηματική ασφάλιση των Drone, εντούτοις υπήρξαν αρκετά ατυχήματα (ευτυχώς χωρίς τραυματισμό Τρίτων) τα οποία αποζημιώθηκαν πλήρως, με συνοπτικές διαδικασίες.
Στόχος της CROMAR SA, είναι να συνεχίζει να πρωτοπορεί στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις που η εγχώρια αγορά όλο και πιο πολύ έχει ανάγκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ