Διαχείριση Ρίσκου στην Ειδική Κατηγορία (οι πτήσεις drone οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο)

- Advertisement -

Η σχολή εκπαίδευσης χειριστών drone – Μakdrone Aviation Academy μας λύνει παρακάτω κάποιες απορίες οι οποίες αφορούν την νομοθεσία όσον αφορά την ειδική κατηγορία, η οποία κατηγορία αφορά τις πτήσεις drone με αυξημένο κίνδυνο

1.Πώς μπορώ να ξέρω πότε η επιχείρησή μου εμπίπτει στην ΕΙΔΙΚΗ κατηγορία;

Εάν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με μία από τις κύριες απαιτήσεις της Ανοικτής Κατηγορίας και τις απαιτήσεις των υποκατηγοριών, οι οποίες είναι:
Λειτουργία πάντα σε οπτική επαφή (VLOS)
Λειτουργία με ΣμηΕΑ με MTOM έως 25 kg
Λειτουργία με ύψος κάτω των 120m AGL
Οι οριζόντιες αποστάσεις ασφαλείας για τις υποκατηγορίες Α2 και Α3
τότε η ΕΙΔΙΚΗ κατηγορία βασίζεται σε εκτίμηση επικινδυνότητας της πτητικής λειτουργίας. Το Specific Operations Risk Assessment (SORA) δημιουργήθηκε από το Working Group 6 (WG6) της JARUS. Έχει γίνει αποδεκτό από τον (EASA) ως Acceptable Means of Compliance (AMC) δηλαδή αποδεκτό μέσο το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού.

2.Ποια διαδικασία μπορώ να ακολουθήσω στην Ειδική Κατηγορία?

A. STS (Standard Scenario)

Το STS είναι καθορισμένος τύπος πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ στην ειδικη κατηγορία, για τον οποίο έχουν καθοριστεί ακριβή μέτρα μετριασμού του κινδύνου (mitigations) μετά από εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται από τον EASA. Η συμμόρφωση με τους όρους ενός τυποποιημένου σεναρίου πρέπει να δηλώνεται από τον εκμεταλλευόμενο για την εκτέλεση λειτουργιών της ειδικής κατηγορίας. Προϋπόθεση είναι η χρήση ΣμηΕΑ που έχει κλάση C5 ή C6.

Για να ξεκινήσει τη λειτουργία του, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να λάβει Άδεια Λειτουργίας από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά την υποβολή λειτουργικής δήλωσης συμμόρφωσης με STS.

Τα STS θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Ορισμένες χώρες έχουν δημιουργήσει εθνικά σενάρια βασισμένα στα STS του EASA, τα οποία διαφέρουν ως προς τη χρήση ΣμηΕΑ με τη χρήση κλάσης.

B. PDRA (Pre-Defined Risk Assessment)
PDRA είναι καθορισμένος τύπος πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ στην ειδική κατηγορία, για τον οποίο έχουν καθοριστεί μέτρα μετριασμού μετά από εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται από τον EASA.

Είναι πολύ παρόμοιο με το STS, αλλά οι διαφορές με το τελευταίο επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής.

Για την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την ΑΠΑ μετά την υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας.

Τα PDRAs εφαρμόζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Γ. LUC (Light UAS operator Certificate)
Το LUC είναι ένα πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από την ΑΠΑ μετά από αξιολόγηση του οργανισμού εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας).

Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να αξιολογεί ο ίδιος τον κίνδυνο πτητικής λειτουργίας.

Οι λεπτομέρειες ενός πιστοποιητικού LUC είναι διαθέσιμες στο μέρος Γ του κανονισμού (ΕΕ) 2019/947
Για να ξεκινήσει τη λειτουργία του, ο χειριστής πρέπει να λάβει πιστοποιητικό LUC από την DAC.

Το πιστοποιητικό LUC εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

SORA (Specific Operation Risk Assessment)

Η μεθοδολογία SORA είναι μια συστηματική διαδικασία που χρησιμεύει για την ανάλυση των λειτουργιών Concept of Operations (CONOPS), προσδιορίζουν το σχετικό επίπεδο κινδύνου, τα μέτρα μετριασμού, καθώς και τους στόχους επιχειρησιακής ασφάλειας (OSO) ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής λειτουργία.

Οι τρόποι ανάπτυξης του SORA είναι διαθέσιμοι στο AMC1 στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/947.

Για να ξεκινήσει τη λειτουργία του, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να λάβει άδεια λειτουργίας από την ΑΠΑ μετά την υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας.

Το SORA εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Υπόβαθρο

Ποιες γνώσεις είναι απαραίτητες για ένα SORA;
Καθώς η ανάλυση κινδύνου πραγματοποιείται από τον αιτούντα (π.χ. μια εταιρεία που επιθυμεί να εκτελέσει τη σύνθετη λειτουργία), η αεροπορική γνώση και των μεθόδων επαλήθευσης των σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων στην αεροπορία αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της προγραμματισμένης λειτουργίας, η εφαρμογή της μεθοδολογίας SORA είναι δύσκολη, ειδικά εάν η ανάλυση κινδύνου των πτήσεων drone δεν αποτελεί μέρος της βασικής δραστηριότητας μιας εταιρείας ή του αιτούντος.

Τα βήματα για μια έγκριση
Σημειώστε ότι η απόκτηση άδειας SORA είναι συχνά μια επαναληπτική διαδικασία: Η προετοιμασία μιας ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τη μεθοδολογία SORA απαιτεί χρόνο.

Η Makdrone διαθέτει πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην διαχείριση ρίσκου με τη μεθοδολογία SORA. Εμπιστευτείτε την για την έγκριση του οργανισμού σας στην Ειδική Κατηγορία

Αποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή DRONE από την MAKdRONE
ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
231 7007300
https://www.makdrone.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ