Εναέριες επιθεωρήσεις από την Drone Solutions

- Advertisement -

Η Drone Solutions προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης που αφορούν τον κλάδο της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και των Κατασκευών.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα αεροσκάφη και εξοπλισμό, παράλληλα με την επιλογή και ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού, προσφέρει υπηρεσίες εναέριων επιθεωρήσεων βάση  στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη.

Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν την λήψη/συλλογή φωτογραφιών και δεδομένων, με μεγάλη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια, προσεγγίζοντας ευαίσθητα σημεία και υλικά των κατασκευών με σαφώς χαμηλότερο κόστος.

Ο εντοπισμός βλαβών, διαβρώσεων, διαρροών και ελαττωματικού εξοπλισμού είναι κάποια από τα παραδείγματα των υπηρεσιών τους  που μπορούν να εφαρμοστούν για την έγκαιρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση τους.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης η drone solutions μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας των φωτογραφιών σε ειδικές πλατφόρμες λογισμικού και την παράδοση της τελικής έκθεσης (Report).

Παραδείγματα Εφαρμογής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

 •  Επιθεώρηση Αιολικών Πάρκων
 •  Επιθεώρηση Φωτοβολταικών Πάρκων
 •  Επιθεώρηση Υδροηλεκτρικών Έργων
 •  Επιθεώρηση Δικτύου Μέσης & Υψηλής Τάσης
 •  Επιθεώρηση Υποσταθμών
 •  Επιθεώρηση Δικτύου Φυσικού Αερίου
 •  Επιθεώρηση Δικτύου Ύδρευσης
 •  Επιθεώρηση Δικτύων Τηλεπικοινωνιών
 •  Επιθεώρηση Γερανών
 •  Επιθεώρηση Φραγμάτων
 •  Επιθεώρηση Οδικού Δικτύου
 •  Επιθεώρηση Κτηρίων/ Στεγών

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ:www.dronesolutions.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ