Εξειδίκευση στην Γεωργία ακριβείας από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και την Dronexprts

- Advertisement -

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ΣμηΕΑ σε όλο το φάσμα της παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα:

Έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για την αποτύπωση και χαρτογράφηση αγροτεμαχίων.

Έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για την εφαρμογή προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης καλλιεργειών.

Γνωρίζουν τα νομικά προαπαιτούμενα ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν πιστοποιημένη γνώση στο χώρο της γεωργίας ακριβείας.

Οι συμμετέχοντες με την υψηλή εξειδίκευση του σεμιναρίου θα έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Δομή προγράμματος :

1η διδακτική ενότητα: Τι είναι η γεωργία ακριβείας. Χαρακτηριστικά ελληνικής γεωργίας.

2η διδακτική ενότητα: Χαρτογράφηση και αποτύπωση αγροτεμαχίων. Συλλογή στοιχείων καλλιεργειών

3η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης

4η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής

5η διδακτική ενότητα: Εφαρμογές στη ζωική παραγωγή

6η διδακτική ενότητα: Νομικό πλαίσιο για τις εφαρμογές από ΣμηΕΑ

7η διδακτική ενότητα: Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τη γεωργία

8η διδακτική ενότητα: Πρακτική άσκηση

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Πιστοποιητικό Χειριστή UAS εν ισχύ.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται πτυχίο EASA και πιστοποιητικό επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ αξίας 7 ECVET στην Γεωργία Ακριβείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του ΚΕΔΙΒΙΜ:

Τηλ. 210 95 49 450, 210 95 49 452

Email: lifelonglearn@hua.gr

Aποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή Drone στην Dronexprts

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ : https://www.dronexprts.net/

Τηλ Επικοινωνίας : 6987676096 – κ.Τσούμας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ