Η METRICA αρωγός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή (Precision Agriculture applications

- Advertisement -

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που ξεκίνησε εδώ και καιρό παρουσίασε η ομάδα της METRICA AE στο συνέδριο D4G – 1st Workshop on Data science for GNSS Remote Sensing το οποίο πραγματοποιήθηκε 13 – 15 Ιουνίου 2022 από το ερευνητικό κέντρο GFZ- German Research Center for Geosciences στο Πότσνταμ της Γερμανίας.
Το poster με τίτλο “The use of UAS imagery equipped with multispectral camera for Precision Agriculture applications” ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βασιλάκη.

Λίγα λόγια για το Poster
Στην εν λόγω εργασία, έγινε χρήση του VTOL fixed wind drone Quantum Trinity F90+ και της πολυφασματικής κάμερας MicaSense RedEdge MX (RGB data with 6.94cm/px @100m altitude/ 5bands). Η γεωαναφορά των εικόνων επιτεύχθηκε με την τεχνική PPK (Post Processing Kinematic) χρησιμοποιώντας δεδομένα RINEX από το δίκτυο μόνιμων σταθμών GNSS HxGN SmartNet, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια.
Η εργασία αναλύει τη χρήση των UAS στη γεωργία ακριβείας με σκοπό την εξαγωγή δεικτών βλάστησης σε μια πιλοτική περιοχή, οι οποίοι παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες για την βελτίωση της συνολικής ποιότητας των καλλιεργειών αλλά και την αύξηση των αποδόσεων.
Η σωστή αξιοποίηση τους βοηθά στη μείωση των αποβλήτων, στην αύξηση των κερδών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά την πτήση του VTOL Trinity F90+ με την πολυφασματική κάμερα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη χρήση αυτοματοποιημένων φωτογραμμετρικών διαδικασιών και παρήχθησαν ορθοφωτογραφίες  υψηλής ανάλυσης όπου εφαρμόστηκαν οι δείκτες βλάστησης NDVI, GNDVI, BNDVI, MCARI, VARI (Fig 4-8).

Μάθετε περισσότερα για το VTOL Fixed Drone Quantum Trinity F90+ εδώ : https://metrica.gr/products/surveying-equipment/uas

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ