Η TeamViewer επιτρέπει την απομακρυσμένη κοινή χρήση βίντεο σε πραγματικό χρόνο για βιομηχανικά εναέρια drones της SB C&S

- Advertisement -

Η TeamViewer, παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος λύσεων απομακρυσμένης συνδεσιμότητας και ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας, ανακοίνωσε ότι η λύση συνδεσιμότητας της είναι ενσωματωμένη στα επαγγελματικά εναέρια drones που παρέχονται από την SB C&S (SoftBank Commerce & Service).
Το λογισμικό της TeamViewer επιτρέπει την κοινή χρήση σε πραγματικό χρόνο εναέριων ροών βίντεο και ήχου που καταγράφονται από τις κάμερες των drones σε πολλαπλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες εξ αποστάσεως. Οι περιπτώσεις εμπορικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κοινές επιθεωρήσεις υποδομής, καθώς και κοινή εναέρια επιθεώρηση τοποθεσιών καταστροφής ή άλλων τοποθεσιών που είναι δύσκολο να προσπελαστούν.

Μέσω της λύσης της TeamViewer, οι εικόνες ή τα βίντεο που τραβήχτηκαν από την κάμερα των drones μπορούν να μεταδοθούν απρόσκοπτα σε πολλαπλές απομακρυσμένα συνδεδεμένες συσκευές μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G ή LTE. Επίσης, οι εικόνες από συσκευές όπως κάμερες υπέρυθρων για μετρήσεις θερμοκρασίας ή LiDAR θα μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω της λύσης.

Ο Katsumi Moriya, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας ICT, Επικεφαλής του Τμήματος Προώθησης Υπηρεσιών Cloud, Μονάδα Υπηρεσιών Cloud της SB C&S, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξ αποστάσεως έλεγχο υλικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο τραβηγμένο εναέρια από drones και για παροχή οδηγιών απευθείας στον χειριστή.

«Οι μεταδόσεις εναέριων εικόνων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου να συνεργάζονται αποτελεσματικά στην εξερεύνηση απομακρυσμένων τοποθεσιών», δήλωσε ο Sojung Lee, Πρόεδρος APAC στο TeamViewer. «Παρόλο που η λύση μας λειτουργεί τέλεια με δίκτυα 4G και LTE, η παγκόσμια εισαγωγή των δικτύων 5G θα επιτρέψει διάφορες πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, με ακόμη υψηλότερες αναλύσεις εικόνας και μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων που θα μεταδίδονται και θα μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τον ισχυρό συνεργάτη μας SB C&S για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να διερευνήσουμε περιπτώσεις χρήσης για διάφορους πελάτες από τη βιομηχανία καθώς και από τις δημόσιες αρχές».

πηγή:

Η TeamViewer, παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος λύσεων απομακρυσμένης συνδεσιμότητας και ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας, ανακοίνωσε ότι η λύση συνδεσιμότητας της είναι ενσωματωμένη στα επαγγελματικά εναέρια drones που παρέχονται από την SB C&S (SoftBank Commerce & Service).
Το λογισμικό της TeamViewer επιτρέπει την κοινή χρήση σε πραγματικό χρόνο εναέριων ροών βίντεο και ήχου που καταγράφονται από τις κάμερες των drones σε πολλαπλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες εξ αποστάσεως. Οι περιπτώσεις εμπορικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κοινές επιθεωρήσεις υποδομής, καθώς και κοινή εναέρια επιθεώρηση τοποθεσιών καταστροφής ή άλλων τοποθεσιών που είναι δύσκολο να προσπελαστούν.

Μέσω της λύσης της TeamViewer, οι εικόνες ή τα βίντεο που τραβήχτηκαν από την κάμερα των drones μπορούν να μεταδοθούν απρόσκοπτα σε πολλαπλές απομακρυσμένα συνδεδεμένες συσκευές μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G ή LTE. Επίσης, οι εικόνες από συσκευές όπως κάμερες υπέρυθρων για μετρήσεις θερμοκρασίας ή LiDAR θα μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω της λύσης.

Ο Katsumi Moriya, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας ICT, Επικεφαλής του Τμήματος Προώθησης Υπηρεσιών Cloud, Μονάδα Υπηρεσιών Cloud της SB C&S, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξ αποστάσεως έλεγχο υλικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο τραβηγμένο εναέρια από drones και για παροχή οδηγιών απευθείας στον χειριστή.

«Οι μεταδόσεις εναέριων εικόνων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου να συνεργάζονται αποτελεσματικά στην εξερεύνηση απομακρυσμένων τοποθεσιών», δήλωσε ο Sojung Lee, Πρόεδρος APAC στο TeamViewer. «Παρόλο που η λύση μας λειτουργεί τέλεια με δίκτυα 4G και LTE, η παγκόσμια εισαγωγή των δικτύων 5G θα επιτρέψει διάφορες πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, με ακόμη υψηλότερες αναλύσεις εικόνας και μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων που θα μεταδίδονται και θα μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τον ισχυρό συνεργάτη μας SB C&S για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να διερευνήσουμε περιπτώσεις χρήσης για διάφορους πελάτες από τη βιομηχανία καθώς και από τις δημόσιες αρχές».

πηγή:

Η TeamViewer, παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος λύσεων απομακρυσμένης συνδεσιμότητας και ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας, ανακοίνωσε ότι η λύση συνδεσιμότητας της είναι ενσωματωμένη στα επαγγελματικά εναέρια drones που παρέχονται από την SB C&S (SoftBank Commerce & Service).
Το λογισμικό της TeamViewer επιτρέπει την κοινή χρήση σε πραγματικό χρόνο εναέριων ροών βίντεο και ήχου που καταγράφονται από τις κάμερες των drones σε πολλαπλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες εξ αποστάσεως. Οι περιπτώσεις εμπορικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κοινές επιθεωρήσεις υποδομής, καθώς και κοινή εναέρια επιθεώρηση τοποθεσιών καταστροφής ή άλλων τοποθεσιών που είναι δύσκολο να προσπελαστούν.

Μέσω της λύσης της TeamViewer, οι εικόνες ή τα βίντεο που τραβήχτηκαν από την κάμερα των drones μπορούν να μεταδοθούν απρόσκοπτα σε πολλαπλές απομακρυσμένα συνδεδεμένες συσκευές μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G ή LTE. Επίσης, οι εικόνες από συσκευές όπως κάμερες υπέρυθρων για μετρήσεις θερμοκρασίας ή LiDAR θα μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω της λύσης.

Ο Katsumi Moriya, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας ICT, Επικεφαλής του Τμήματος Προώθησης Υπηρεσιών Cloud, Μονάδα Υπηρεσιών Cloud της SB C&S, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξ αποστάσεως έλεγχο υλικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο τραβηγμένο εναέρια από drones και για παροχή οδηγιών απευθείας στον χειριστή.

«Οι μεταδόσεις εναέριων εικόνων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου να συνεργάζονται αποτελεσματικά στην εξερεύνηση απομακρυσμένων τοποθεσιών», δήλωσε ο Sojung Lee, Πρόεδρος APAC στο TeamViewer. «Παρόλο που η λύση μας λειτουργεί τέλεια με δίκτυα 4G και LTE, η παγκόσμια εισαγωγή των δικτύων 5G θα επιτρέψει διάφορες πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, με ακόμη υψηλότερες αναλύσεις εικόνας και μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων που θα μεταδίδονται και θα μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τον ισχυρό συνεργάτη μας SB C&S για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να διερευνήσουμε περιπτώσεις χρήσης για διάφορους πελάτες από τη βιομηχανία καθώς και από τις δημόσιες αρχές».

πηγή: https://www.techpress.gr/index.php/archives/167456

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ