Κομισιόν: Κανόνες για την αντιμετώπιση απειλών από μη στρατιωτικά drones

- Advertisement -

Το πράσινο φως σε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των απειλών από την παράνομη και επικίνδυνη χρήση drones που έχουν σχεδιαστεί για μη στρατιωτική χρήση έδωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Με την ανακοίνωση η Επιτροπή σημειώνει πως χαράσσει μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των drone, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και ο αυξανόμενος αριθμός των drone δεν θα οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη αύξηση των απειλών στον μη στρατιωτικό χώρο. Αποσκοπεί επίσης στην παροχή εναρμονισμένου πλαισίου πολιτικής και στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης των εφαρμοστέων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών.

Όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ η ΕΕ έχει καταστήσει δύσκολη τη χρήση ορισμένων drone για κακόβουλους σκοπούς, οι ταχέως εξελισσόμενες ικανότητές τους ενέχουν αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια. Έχουν χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών και εντοπίστηκαν ύποπτα drone κοντά σε υποδομές ζωτικής σημασίας, γεγονός που καταδεικνύει την πιθανή κατάχρηση drone για συλλογή πληροφοριών για εχθρικούς σκοπούς. Επιπλέον, η παράνομη χρήση drone μπορεί επίσης να επηρεάσει την προσωπική ασφάλεια και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μεμονωμένων ατόμων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές. 

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από δύο εγχειρίδια που ανέπτυξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τα οποία περιλαμβάνουν πρακτική καθοδήγηση για τις βασικές τεχνικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για τους δρόνους.

Τα μέτρα

Η ανακοίνωση περιγράφει διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την οικοδόμηση κοινοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σαφή μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξή τους με καθοδήγηση, κατάρτιση, χρηματοδότηση και επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Προσδιορίζει έξι σαφείς δραστηριότητες για αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα drone: 

-Ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πληροφοριών μέσω του εξορθολογισμού του έργου των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και της σύστασης ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των δρόνων. 

-Διερεύνηση ρυθμιστικών μέτρων με τον προσδιορισμό των ρυθμιστικών αναγκών και των δυνατοτήτων εναρμόνισης των νομοθεσιών και των διαδικασιών σε χώρες της ΕΕ. 

-Παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την επιλογή διαφόρων εμπορικών τεχνολογιών αντιμετώπισης δρόνων εντός και εκτός κυβερνοχώρου που διατίθενται στην αγορά, με την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης μέσω, για παράδειγμα, της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση δρόνων και των εργασιών του Κοινού Κέντρου Ερευνών (KKEρ). 

-Παροχή πρακτικής καθοδήγησης και επιχειρησιακής στήριξης σε κράτη μέλη μέσω της επέκτασης της υφιστάμενης κατάρτισης για την αντιμετώπιση των δρόνων στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας και στις αρχές επιβολής του νόμου.  

-Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων του προϋπολογισμού, όπως το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”. 

-Αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης με την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχετικά με λύσεις για την αντιμετώπιση των drone στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του θεματικού μέσου του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2026-2027. 

Επόμενα βήματα

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση θα καλύπτουν την περίοδο έως το 2030. Έως το 2027 θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση απογραφή, ενώ η πλήρης αναθεώρηση του προγράμματος της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δρόνων προγραμματίζεται έως το 2030 το αργότερο. 

Πηγή: msn.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ