Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Σταθερών Πτερύγων Ελληνικής Κατασκευής: Μια Συνοπτική Καταγραφή

- Advertisement -

Με αφορμή την πρόσφατη (θετική) κινητικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα στον χώρο της αεροναυπηγικής μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερών πτερύγων (fixed wing UAVs), βλέπε πρόγραμμα ΑΡΧΥΤΑΣ, θα ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Η συγκεκριμένη καταγραφή συνοψίζει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα UAV Ελληνικής κατασκευής της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Αυτά αφορούν, για παράδειγμα:

  • Το ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας (Εικόνα 1), σημειώνεται ότι το ΠΗΓΑΣΟΣ Ι/ΙΙ υπήρξε το πρώτο Ελληνικής σχεδίασης μη επανδρωμένο αεροσκάφος (από Μηχανικούς της ΣΜΑ),

Εικόνα 1 – ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ

  • Το Blackbird της UCANDRONE (Εικόνα 2), το οποίο αποτελεί μέλος μιας ‘οικογένειας’ συστημάτων της ίδιας εταιρίας,
  • Το RX-3plus της IDE Intracom Defense (Εικόνα 3), που προέκυψε από ένα συνεργατικό έργο μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων,
  • Το ADS Target Drone της Aether Aeronautics (Εικόνα 4), σημειώνεται ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων (σε ταχύτητα και ευελιξία) προσφέρονται για τέτοιους είδους εφαρμογές (‘στόχοι’),
  • Το MALE UAS της Spirit Aeronautical Systems (Εικόνα 5), το οποίο διαθέτει ποικίλες διαμορφώσεις, και
  • Το OURANOS της Altus LSA (Εικόνα 6).

Εικόνα 5 – MALE UAS της Spirit Aeronautical Systems

Εικόνα 2 – Blackbird της UCANDRONE

Εικόνα 3 – RX-3plus της IDE Intracom Defense

Εικόνα 4 – ADS Target Drone της Aether Aeronautics

Εικόνα 6 – OURANOS της Altus LSA

Στους πίνακες που ακολουθούν μπορεί κανείς να βρει τις διαστάσεις & συντελεστή άντωσης (Πίνακας 1), βάρος & ωφέλιμο φορτίο (Πίνακας 2), προωθητικό σύστημα (Πίνακας 3) και επιδόσεις (Πίνακας 4) των διαφόρων αεροσκαφών. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι πλήρη, καθόσον η αναζήτηση έγινε στο διαδίκτυο και για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκαν ως κύριες πηγές οι ιστοσελίδες των εταιριών και κρατικών οργανισμών (και όχι πηγές τρίτων ιστοσελίδων).

Πίνακας 1 – Διαστάσεις & συντελεστής άντωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πίνακας 2 – Βάρος και ωφέλιμο φορτίου μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πίνακας 3 – Προωθητικό σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πίνακας 4 – Επιδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Επίσης, ορισμένα από αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τις μεγαλύτερες και μικρότερες τιμές για το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά (Σημ.: Η σύγκριση αφορά δημοσιευμένα στοιχεία μόνο).

Επίσης, ορισμένα από αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τις μεγαλύτερες και μικρότερες τιμές για το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά (Σημ.: Η σύγκριση αφορά δημοσιευμένα στοιχεία μόνο).

Σχήμα 1- Σύγκριση μεταξύ ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών

Πηγή: aerospacereviews.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ