Νέες Θέσεις Εργασίας για την στελέχωση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης απο την GeoSense 

- Advertisement -

1η Θέση – ΚΩΔ HR2201

Αντικείμενο:

– Υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων 

– Συγγραφή Παραδοτέων – Συμμετοχή στη διαδικασία συγγραφής και υποβολής νέων ερευνητικών προτάσεων

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Θετικών Επιστημών- Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο Θετικών Επιστημών

– Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός & προφορικός λόγος)

– Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα

Επιθυμητά προσόντα:

– Γνώση ανάλυσης και προγραμματισμού ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων


2η Θέση – ΚΩΔ HR2202

Αντικείμενο:

– Συμμετοχή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Θετικών Επιστημών

– Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός & προφορικός λόγος)

– Ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων Επιθυμητά προσόντα:

– Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο Θετικών Επιστημών

– Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα 

– Γνώση ανάλυσης και προγραμματισμού ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

Αποστολή βιογραφικών στο mail@geosense.gr με θέμα μηνύματος τον κωδικό της θέσης (HR2201 ή HR2202)

https://www.geosense.gr/

Τηλ Επικοινωνίας : 2310953350, 353 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ