Νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα drones:Πότε εφαρμόζονται ;Ποιοί δεν επηρεάζονται και τι περιλαμβάνουν ;

- Advertisement -

Παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους το 2019, μόλις η σταδιακή εφαρμογή τους ξεκίνησε το 2020. Αρχικά, οι πρώτες αλλαγές είχαν προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου, αλλά λόγω της κρίσης του COVID-19, η εφαρμογή τους καθυστέρησε. 

Οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου είναι οι ακόλουθες:

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

• Ξεκινά η μερική εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ 2019/947.

• Ευρωπαϊκό μητρώο χειριστών (εγγραφή AESA και ευρωπαϊκό αποθετήριο EASA).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

• Οι εθνικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πλέον.

• Λήγει η προθεσμία για τη μετατροπή του μητρώου των χειριστών και της πιλοτικής πιστοποίησης στο πρότυπο που καθορίζεται από τους νέους κανονισμούς EASA drone.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

• Μπορούν να πωληθούν μόνο αεροσκάφη με σήμανση EC.

• Τίθεται προθεσμία για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων UAS σε συλλόγους και ενώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Ο EASA ανέφερε ότι το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε όλα τα UAS (μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα), ανεξάρτητα από το αν είναι αυτόνομα ή απομακρυσμένα, και ανεξάρτητα από τη μάζα ή τη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό, η έρευνα και διάσωση, η αστυνομία, οι τελωνειακοί και οι συνοριακοί πράκτορες, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί και άλλες αρχές ασφαλείας, όπως και άλλες αρχές γενικότερα.

 Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί περιλαμβάνουν :• Τον κανονισμό 2019/945 της 12ης Μαρτίου 2019,  με στόχο τη ρύθμιση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των κατασκευαστών UAS (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη).• Τον Κανονισμό 2019/947, της 24ης Μαΐου 2019, ο οποίος ρυθμίζει τη χρήση  UAS από χειριστές  ερασιτέχνες η επαγγελματίες. • Τον Κανονισμό 2020/746, της 4ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση των ημερομηνιών εφαρμογής που αναφέρονται στην IR 2019/947, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πανδημία του COVID-19. 

Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας κ. Νίκο Τσούμα από την www.dronexprts.com για τις πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ