Ο Δήμος Χίου προμηθεύτηκε ΣμηΕΑ για την πρόληψη των πυρκαγιών και την επιτήρηση των δασών απο την GeoSense

- Advertisement -

Περήφανος προμηθευτής του Δήμου Χίου είναι η GeoSense, εξοπλίζοντας τον δήμο με ΣμηΕΑ με διττή κάμερα και τεχνολογικό εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιών-επιτήρησης δασών. 

Η προμήθεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, του Μέτρου M19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020                                                 

Επικοινωνήστε με την ομάδα της GeoSense : http://www.geosense.gr/contact.html

Τηλ.Επικοινωνίας: 2310 953353,350     

www.geosense.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ