Προμήθεια Dji Matrice 300RTK στο ΑΠΘ απο την GeoSense

- Advertisement -

Περήφανος προμηθευτής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η GeoSense, εξοπλίζοντας τον φορέα με το ΣμηΕΑ DJI MATRICE 300RTK με λογισμικό σχεδιασμού/εκτέλεσης αυτόματων πτήσεων UgCS Ground Station και σύστημα ALFAAir450 LiDAR. 

Η προμήθεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE EL BIOS – hELlenic BIOdiversity Information System: An innovative tool for biodiversity conservation – Eλληνικό Πληροφοριακό Σύστημα Βιοποικιλότητας: Ένα καινοτόμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 2014-2020

Δείτε το DJI MATRICE 300RTK: https://www.geosense.gr/matrice-300-rtk.html

Δείτε το ALFAAir450 LiDAR: https://www.geosense.gr/alphaair-450.html 

Επικοινωνήστε με την ομάδα της GeoSense http://www.geosense.gr/contact.html

Τηλ.Επικοινωνίας: 2310 953353,350     

www.geosense.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ