Προμήθεια Dji Matrice 600 pro στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών από την GeoSense

- Advertisement -

Η GeoSense προμήθευσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας &
Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με Οπτική/ Θερμική Κάμερα με κατευθυνόμενο πυργίσκο & ΣμηΕΑ DJI Matrice 600 Pro.
Η προμήθεια ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Συνεργατικό Ευφυές Σύστημα Μεταφορών Υποστηριζόμενο από Μη Επανδρωμένο Αερόχημα»- «ΔΡΟΜΕΑΣ» , η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- Β’ Κύκλος».

https://www.geosense.gr/
Τηλ Επικοινωνίας : 2310 953353,350


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ