Πως θα επωφεληθεί μια επιχείρηση από το έργο της εταιρείας GEOSENSE μέσω του eMTCluster ;

- Advertisement -

Με ενεργή συμμετοχή στον μοναδικό Συνεργατικό Σχηματισμό  Καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, eMTCluster, στην Τεχνολογική Ενότητα eMTAgro, η GeoSense παραμένει πάντα αρωγός, παρουσιάζοντας λύσεις  συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων με την χρήση συστημάτων μη-επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone as-a Service), παρέχοντας στοιχεία φωτογραμμετρίας – τηλεσκόπησης, επιθεώρησης γεωργικών/ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποτίμησης φυσικών καταστροφών.

Μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρουσίασης και διαχείρισης διαδικτυακών υπηρεσιών με την χρήση drones, μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις: 

Μείωση του κόστους λειτουργίας

Μείωση του κόστους λειτουργίας

Αύξηση του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας

Μείωση της χρήσης φαρμάκων και προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο της εταιρείας: https://bit.ly/3z0NWc4

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ