Τι αλλάζει με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/947:Ανάλυση ειδικής και πιστοποιημένης κατηγορίας

- Advertisement -

Από τους δύο νέους κανονισμούς, αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τόσο τους χειριστές όσο και τους εκμεταλλευομένους, είναι αυτός που ρυθμίζει την χρήση drone, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/947. Καθορίζει σαφώς  τις τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της ίδιας της επιχείρησης.

Έτσι γίνεται ταξινόμηση με βάση το ρίσκο της πτήσεις ως εξής: 

• Ανοικτή κατηγορία για διαδικασίες χαμηλού κινδύνου

• Ειδική κατηγορία για τον μέσο κίνδυνο

• Πιστοποιημένη κατηγορία για πτήσεις που παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Υπενθυμίζει επίσης ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη το IR 2020/746 της 4ης Ιουνίου, το οποίο τροποποιεί την παράγραφο στις ημερομηνίες της  2019/947, προκειμένου να την προσαρμόσετε στα νέα διεθνή δεδομένα της πανδημίας του COVID-19.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι νέοι κανονισμοί για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του EASA υπαγορεύουν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμόζεται σε πτητικές λειτουργίες που δεν εντάσσονται στην ανοικτή κατηγορία, για λόγους αυξημένου κινδύνου:

• Πτήσεις BVLOS ( πτήση πέρα από την οπτική επαφή ).

• Πτήσεις πάνω από ύψος των 120 μέτρων.

• Drones με MTOW πάνω από 25 κιλά.

• πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη άνω των 4 κιλών σε αστικές περιοχές ή χωρίς πιστοποίηση ΕΚ.

• Απόρριψη υλικών.

• Πτήση πάνω από πλήθη ανθρώπων, κλπ.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ο πιλότος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών

• Η καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης UAS είναι υποχρεωτική.

• Απαιτείται ειδική αξιολόγηση κινδύνου λειτουργίας που διενεργείται από τον φορέα εκμετάλλευσης UAS πριν από την υποβολή αίτησης στον EASA.

• Επίσης, εάν ΔΕΝ πετούν στα τυποποιημένα σενάρια, τα οποία καθορίζονται παρακάτω, ο χειριστής drone πρέπει να κατέχει άδεια λειτουργίας.1. STS-01: Επιχειρήσεις VLOS σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή σε αστικό περιβάλλον με drones κατηγορίας C5 (UAS).2. STS-02: Επιχειρήσεις BVLOS σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή σε αραιοκατοικημένο περιβάλλον με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατηγορίας C6.

Στο παρακάτω σχήμα, μπορείτε να δείτε τις ισχύουσες λειτουργικές απαιτήσεις, ανάλογα με τη φύση κάθε επιχείρησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι γενικές απαιτήσεις για τις εργασίες εντός της πιστοποιημένης κατηγορίας είναι:

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πιστοποιημένα βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ 2019/945.

• Όταν πετούν πάνω από ανθρώπους με ένα UAS με άνοιγμα φτερών (εκπέτασμα) πάνω από 3 μέτρα.

• Όταν πετούν πάνω από πλήθη των ανθρώπων καιμεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με υψηλό κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος· ή όταν πρόκειται για τη μεταφορά ανθρώπων.

• Εάν η SORA που υποβλήθηκε δείχνει την ανάγκη πιστοποίησης του UAS, του χειριστή και της απόκτησης της σχετικής άδειας χειριστή.

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την πιστοποιημένη κατηγορία εξακολουθούν να αναπτύσσονται από την ΕΕ.

Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας κ. Νίκο Τσούμα από την www.dronexprts.com για τις πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ