Τοπογραφική αποτύπωση με drone: Όσα πρέπει να γνωρίζετε!

- Advertisement -

Πολλά είναι τα πεδία και οι κλάδοι στους οποίους έχουν μπει με φόρα τα drones, με την επιστήμη της τοπογραφίας να μην ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αρχίζουν να αναδεικνύονται σε άκρως απαραίτητα εργαλεία για την τοπογραφία, φέρνοντας ουσιαστικά επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και αναλύονται τοπογραφικά δεδομένα.

Μία από τις πιο θεμελιώδεις εργασίες αυτής της επιστήμης είναι η τοπογραφική αποτύπωση. Με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, όμως, μπορούμε πλέον να μιλάμε για τοπογραφική αποτύπωση με drone!

Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, πάμε να δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε γι’ αυτή στον παρακάτω αναλυτικό οδηγό!

Τι είναι η τοπογραφική αποτύπωση;

Ας δούμε, πρώτα από όλα, τι είναι η τοπογραφική αποτύπωση.

Η τοπογραφική αποτύπωση στην κλασική τοπογραφία, λοιπόν, είναι ουσιαστικά μια λεπτομερής και ακριβής αναπαράσταση των φυσικών χαρακτηριστικών και των περιγραμμάτων μιας επιφάνειας γης σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος.

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών αλλά και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών του, όπως λόφοι, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, κοιλάδες, κτίρια, βλάστηση, δρόμοι κ.α.

Οι μετρήσεις στις τοπογραφικές αποτυπώσεις μέχρι τώρα γίνονταν με επίγεια εργαλεία και όργανα.

Τι είναι η τοπογραφική αποτύπωση με drone και πώς λειτουργεί;

Είδαμε παραπάνω τι σημαίνει τοπογραφική αποτύπωση. Όμως, τι είναι η τοπογραφική αποτύπωση (ή χαρτογράφηση) με drone;

Πρόκειται, προφανώς, για τη διαδικασία που περιγράψαμε νωρίτερα, χωρίς, όμως, τη χρήση των κλασικών, επίγειων οργάνων, αλλά με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα drones πετούν πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος και στοχεύουν προς το έδαφος για τη λήψη εναέριων δεδομένων με αισθητήρες με κατεύθυνση προς τα κάτω, όπως είναι οι RGB ή οι πολυφασματικές (multispectral) κάμερες, οι αισθητήρες LiDAR κλπ.

Το έδαφος φωτογραφίζεται πάρα πολλές φορές (εκατοντάδες ή και χιλιάδες) από διαφορετικές γωνίες και κάθε εικόνα επισημαίνεται με συντεταγμένες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χιλιάδες ακριβή σημεία δεδομένων.

Η επιστήμη που αποτελεί τη βάση της αποτύπωσης με drones είναι η φωτογραμμετρία, δηλαδή η λήψη μετρήσεων για τον προσδιορισμό των διαστάσεων και της θέσης των αντικειμένων με φωτογραφίες.

Τα πρωτογενή δεδομένα της φωτογραμμετρίας με drones είναι οι αεροφωτογραφίες, με τα παράγωγα να είναι ουσιαστικά ένας χάρτης ή ένα τρισδιάστατο μοντέλο που θα απεικονίζει ένα πραγματικό αντικείμενο ή πεδίο.

Αυτοί οι χάρτες ή τα μοντέλα που παράγονται με τη φωτογραμμετρική μέθοδο στη συνέχεια αναλύονται για την εξαγωγή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με αποστάσεις, υψόμετρα κ.α.

Οφέλη της τοπογραφικής αποτύπωσης με drone

Όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα drones έχουν αλλάξει σε τεράστιο βαθμό την επιστήμη της τοπογραφίας, προσφέροντας τεράστια πλεονεκτήματα.

Τα σημαντικότερα από τα οφέλη της τοπογραφικής αποτύπωσης με drone είναι:

1. Μειωμένο κόστος

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της αποτύπωσης με drones είναι το μειωμένο κόστος.

Οι παραδοσιακές τοπογραφικές μέθοδοι απαιτούν συνήθως σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, εκτεταμένη χρήση εξοπλισμού, σημαντική επένδυση σε χρόνο κ.α.

Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος. Ωστόσο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη απαιτούν αισθητά λιγότερο προσωπικόλιγότερα τοπογραφικά όργανα και λιγότερο χρόνο στο πεδίο, μειώνοντας, έτσι, σημαντικά το συνολικό κόστος εργασίας.

2. Ταχύτητα συλλογής δεδομένων και εξοικονόμηση χρόνου

Η ευελιξία και η ταχύτητα των drones τούς επιτρέπουν να καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις σε πολύ μικρότερο χρόνο από αυτόν που θα απαιτούσαν οι παραδοσιακές μέθοδοι.

Ειδικά αν μιλάμε για επικίνδυνες ή δύσβατες τοποθεσίες, μια παραδοσιακή τοπογραφική ομάδα μπορεί να μην κατάφερνε καν να κάνει μετρήσεις ή, στην καλύτερη περίπτωση, να καθυστερούσε πάρα πολύ.

Έτσι, τα drones λύνουν πραγματικά τα χέρια στους επαγγελματίες τοπογράφους.

3. Υψηλή ακρίβεια

Η τοπογραφική αποτύπωση με drone χαρακτηρίζεται από τεράστια ακρίβεια.

Εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία GPS, ειδικές κάμερες κ.λπ., τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να καταγράφουν και να συλλέγουν δεδομένα και εικόνες με τεράστια ακρίβεια.

Οι εξαιρετικά ακριβείς λήψεις με drone έχει ως αποτέλεσμα να παράγονται τοπογραφικοί χάρτες και μοντέλα εκπληκτικά λεπτομερή και αξιόπιστα, κάτι που δεν μπορούν να διανοηθούν οι επίγειες, παραδοσιακές μετρήσεις.

4. Ενισχυμένη ασφάλεια και προσβασιμότητα

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας σε κάθε τοπογραφική προσπάθεια και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας.

Εξαλείφοντας την ανάγκη πρόσβασης των τοπογράφων σε επικίνδυνες ή δύσβατες περιοχές, η χρήση drones μειώνει τους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία σε τέτοια απαιτητικά περιβάλλοντα.

Είτε πρόκειται για ένα εργοτάξιο με πιθανούς κινδύνους είτε για ένα άγριο φυσικό τοπίο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν εύκολη πρόσβαση και βοηθούν τους τοπογράφους να παραμένουν ασφαλείς.

5. Περιβαλλοντική προστασία

Σε αντίθεση με ορισμένες παραδοσιακές μεθόδους έρευνας που μπορεί να απαιτούν εκτεταμένη διατάραξη του εδάφους ή αποψίλωση της βλάστησης, οι έρευνες με drone έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είναι μη επεμβατικές, αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτο. Αυτό καθιστά τα drones μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για τοπογραφικές έρευνες.

Εφαρμογές της τοπογραφικής αποτύπωσης με drone

Η τοπογραφική έρευνα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορες βιομηχανίες και τομείς. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευές
  • Ανάπτυξη γης (αλλαγή του εδάφους για συγκεκριμένη χρήση, π.χ. γεωργία, στέγαση κ.α.)
  • Εξορύξεις
  • Γεωργία
  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και εκτίμηση
  • Αστικός σχεδιασμός
  • Αρχαιολογία

Τοπογραφική αποτύπωση με drone – Συμπερασματικά

Έχοντας παρουσιάσει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την τοπογραφική αποτύπωση με drone, μπορείτε πλέον να κατανοήσετε πλήρως τις ραγδαίες και σημαντικές εξελίξεις που συμβαίνουν στον κλάδο της τοπογραφίας.

Τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να προσφέρουν μια εξαιρετική και ασυναγώνιστη μέθοδο για την ακριβή απεικόνιση αντικειμένων ή εδαφικών περιοχών.

Αν ασχολείστε με την τοπογραφία ή με οποιαδήποτε άλλη απαιτητική επαγγελματική εργασία, τότε μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε τα κορυφαίας ποιότητας DJI Mavic 3 επιχειρησιακά drones που διαθέτει το Dji Store Greece – Myhelis και βελτιώστε τη δουλειά σας!

Βρείτε τα πάντα για τα drones στο https://myhelis.com/ και αποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή στο https://drone.pilotschool.gr/ 
Δρυόπιδος 6 Γαλάτσι Αττικής 
Τηλ Επικοινωνίας : 2102136085

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ