Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα διπλώματα drone με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

- Advertisement -

Από 1-1-2021 ισχύουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Δείτε παρακάτω σε μορφή ερωτοαπαντήσεων τα σημαντικότερα σημεία τα οποία αφορούν τα νέα διπλώματα.

1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των διπλωματών;

Απ. Οι κατηγορίες διπλωμάτων στην ανοιχτή κατηγορία (open category), η οποία χαρακτηρίζεται χαμηλού ρίσκου, χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες τις Α1, Α2 και Α3 και πιο συγκεκριμένα έχουμε: i)Την υποκατηγορία Α1 στην οποία ανήκουν τα drone με βάρος μέχρι 250 γραμμάρια, η οποία χωρίζεται σε drone με δυο διαφορετικές σημάνσεις: α) σήμανση C0 : 0-250 γραμμάρια και β) σήμανση C1: 250-900 γραμμάριαii) Την υποκατηγορία Α2 στην οποία ανήκουν τα drone με βάρος από 900 γραμμάρια έως 4 κιλά και έχουν σήμανση C2iii) Την υποκατηγορία Α3 στην οποία ανήκουν τα drone με βάρος από 4 – 25 κιλά και έχουν σήμανση C3 και C4.

2. Απαιτείται και από τον ερασιτέχνη χειριστή να βγάλει δίπλωμα;

Απ. Ναι απαιτείτε και από τον ερασιτέχνη. Η περίπτωση που δεν απαιτείται είναι όταν το drone είναι κάτω από 250gr και δεν φέρει κάμερα καταγραφής ή έχει χαρακτηριστεί ως παιχνίδι.

3.Για τον επαγγελματία τι ισχύει;

Απ.Δεν υπάρχει ακόμα Επαγγελματικό δίπλωμα και πιο συγκεκριμένα μέχρι να ενεργοποιηθούν στην χώρα μας η Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία, όλοι οι χειριστές ΣμηΕΑ θα βγάζουν διπλώματα της ανοιχτής κατηγορίας.

4.Υπάρχει όριο ηλικίας για την έκδοση διπλώματος;

Απ.Ναι υπάρχει. Η ελάχιστη ηλικία για χειριστές drones στην ανοιχτή και ειδική κατηγορία είναι 16 ετών. Στην περίπτωση που η ηλικία είναι κάτω των 18 ετών για να βγάλει κάποιος δίπλωμα θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων του. Ωστόσο, δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να πετάξετε ένα drone με σήμανση C0 στην υποκατηγορία A1.

5. Οι χειριστές εγγράφονται στα μητρώα πριν ή μετά την έκδοση διπλώματος; Τι ισχύει για όσους έχουν λάβει δίπλωμα με τον προηγούμενο κανονισμό;

Απ.α) Εγγράφονται πρώτα ως εκμεταλλευόμενοι ΣμηΕΑ και μόλις περατώσουν την θεωρητική εκπαίδευση και την αυτοεκπαίδευση στο πρακτικό κομμάτι υποβάλουν τα δικαιολογητικά για να τους εκδοθεί η πιστοποίηση χειριστή στην ανάλογη υποκατηγορία της ανοιχτής κατηγορίας από την ΥΠΑ.β) όσοι έχουν λάβει δίπλωμα με τον Εθνικό κανονισμό πρέπει μέχρι την 31/12/2021 να κάνουν την μετατροπή κατά EASA. Προσοχή!! Για να γίνει η μετατροπή πρέπει το δίπλωμα να είναι σε ισχύ. Επίσης εδώ να αναφέρουμε, ότι τόσο για την εγγραφή εκμεταλλευομένου όσο και για την έκδοση του διπλώματος θα χρειαστεί ένα ηλεκτρονικό παράβολο των 20 ευρώ με κωδικό 8356.

6.Τι ισχύει με τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Απ.Οσα διπλώματα έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη του EASA, γίνονται αποδεκτά από την ΥΠΑ και μπορούν να πετούν στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή οι χειριστές  είναι εγγεγραμμένοι στην χώρα όπου έγινε η έκδοση του διπλώματος. Τα κράτη μέλη του EASA είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία.

7.Τι ισχύει για την ασφάλιση του drone;

Απ. Για την ασφάλιση ισχύει ότι ίσχυε και με τον Εθνικό κανονισμό, είναι υποχρεωτική για drone άνω των 4KG ανεξαρτήτου χρήσης και για όλα τα drone ανεξαρτήτου κιλών αν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικά. Για να ασφαλιστεί ωστόσο το drone είναι υποχρεωτικό ο κάτοχος του να έχει δίπλωμα . 


8.Ποιά είναι η διαδικασία για να εκδώσει κάποιος δίπλωμα και πόσο διαρκεί;

Απ. Για να εκδώσει κάποιος δίπλωμα η διαδικασία είναι η εξής: Εγγράφεται σε μια σχολή πιστοποιημένη κατά EASA από την ΥΠΑ, κάνει τα θεωρητικά μαθήματα τα οποία πλέον δεν έχουν όριο θεωρητικών ωρών (με τον Εθνικό κανονισμό ήταν 50 ώρες πλέον δεν ισχύει αυτό),ο υποψήφιος χειριστής παρακολουθεί την θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα με την νομοθεσία της EASA και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), για την απόκτηση των υποκατηγοριών Α1 & Α3 με την παρακάτω θεματολογία και εν συνεχεία εξετάζεται online σε 40 ερωτήσεις με βάση το γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης, όπου πρέπει να επιτύχει ποσοστό 75%.

• Ασφάλεια Πτήσεων ΣμηΕΑ• Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας• Κανονισμοί Αεροπορίας• Προστασία από Έκνομες Ενέργειες• Επιχειρησιακές Διαδικασίες• Ασφάλιση• Ανθρώπινος Παράγοντας• Γενικές Γνώσεις Περί ΣμηΕΑ• Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων.

Ο υποψήφιος χειριστής εφόσον αποκτήσει τις Α1 & Α3 υποκατηγορίες, παρακολουθεί την θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα με την νομοθεσία της EASA και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), για την απόκτηση της υποκατηγορίας Α2 με την παρακάτω θεματολογία και εν συνεχεία εξετάζεται online σε 30 ερωτήσεις με βάση το γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης, όπου πρέπει να επιτύχει ποσοστό 75%.• Μετεωρολογία• Απόδοση Πτήσης ΣμηΕΑ• Τεχνικά και Λειτουργικά μέτρα μετριασμού Κινδύνων

9.Χρειάζεται ανανέωση το δίπλωμα έπειτα από κάποια χρόνια;

Απ.Ναι όλα τα διπλώματα της ανοιχτής κατηγορίας ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια. Εάν η επανέκδοση πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, ο εξ αποστάσεως χειριστής μπορεί να παρακολουθήσει ένα επαναληπτικό σεμινάριο ή και να δώσει μια εξέταση θεωρητικών γνώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω. Εάν η επανέκδοση πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, τότε επαναλαμβάνει από την αρχή όλη τη διαδικασία της πιστοποίησής του.

10.Ο κάτοχος διπλώματος υποχρεούται να το δηλώσει σε κάποιον φορέα;

Απ.Ο κάτοχος διπλώματος δεν υποχρεούται να το δηλώσει σε κάποιον φορέα, εκτός και αν του ζητηθεί.

11.Για όποιον εκδίδει δίπλωμα Α1Α3 από κάποια χώρα της EASA οφείλει να το δηλώσει στις ελληνικές αρχές; Το Α2 το εκδίδει από την Ελλάδα ή από την χώρα του εξωτερικού που έβγαλε το Α1Α3;

Απ.Οχι δεν οφείλει να το δηλώσει εφόσον το έβγαλε από μέλος κράτος του EASA, Στην περίπτωση της υποκατηγορίας Α2 μπορεί να το βγάλει ξεχωριστά στην Ελλάδα με τον τρόπο που αναλύσαμε πιο πάνω.

12.Τι ισχύει για τα διπλώματα όσο αφορά τις πτήσεις πάνω απο ανθρώπους και πάνω από αστικό ιστό;

Απ.Τα drone που φέρουν σήμα CE κατηγορίας 0 ή έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά και ζυγίζουν έως 250g μπορούν να πετάξουν στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει σχεδόν παντού, εκτός πάνω από συναθροίσεις ανθρώπων ή περιοχές που η εναέρια κυκλοφορία δεν επιτρέπει (συμβουλευτείτε το χάρτη του DAGR).Τα drones που φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κατηγορίας (CE) 1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην υποκατηγορία Α1, με τη διαφορά ότι απαιτείται να ελαχιστοποιούν τις πτήσεις πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα.

Εάν έχετε ένα drone με σήμανση C2, στην υποκατηγορία A2, κατά γενικό κανόνα, μπορεί κάποιος να πετάει σε αστικό ιστό αρκεί να διατηρεί το drone σε οριζόντια απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο. Η οριζόντια ωστόσο απόσταση πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος στο οποίο πετάει το drone, δηλαδή εάν το drone πετά σε ύψος 30m, η απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30m ή τουλάχιστον 5m εάν το drone διαθέτει low speed mode και δεν αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 3m/sec.

Τα drones που φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 3 ή 4, ή που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά και ζυγίζουν έως 25 kgs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποκατηγορία Α3. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν σε αστικό περιβάλλον και πρέπει να κρατήσετε το drone τουλάχιστον 150m από κατοικημένες, εμπορικές ή βιομηχανικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφύγετε την πτήση σε περιοχές που η εναέρια κυκλοφορία έχει απαγορεύσει (συμβουλευτείτε το χάρτη DAGR).

13.Οι χειριστές  οφείλουν να φέρουν μαζί τους το δίπλωμα κατά την διάρκεια της πτήσης τους;

Απ. Όσο αφορά τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του είναι η ασφάλεια (αν απαιτείται),το πτυχίο χειριστή του drone το οποίο να είναι σε ισχύ, την ειδική άδεια αν απαιτείται για την πτήση στην περιοχή.
Το idrones σας εύχεται καλές πτήσεις με ασφάλεια !!!

Ευχαριστούμε πολυ τον συνεργάτη μας κ. Ντρόλια Ρήγα ο οποίος είναι Helicopter pilot PPL(H) και UAV Flight Instructor  της Drone Solutions Academy

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ