1η παρουσίαση  του ερευνητικού έργου GeoNetGNSSτης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με συντονιστή την GeoSense

- Advertisement -

Στην πρώτη παρουσίαση του ερευνητικού έργου GeoNetGNSS της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε η GeoSense ως συντονιστής του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και Ενδυνάμωση δικτυακών τεχνικών διαφορικού προσδιορισμού θέσης μέσω δικτύων μόνιμων σταθμών αναφοράς για επίγεια και εναέρια χρήση» (ακρωνύμιο GeoNetGNSS).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, καθηγητή στο Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, κ. Γεώργιο Βέργο,  την Παρασκευή 30/09/2022 σε εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης τεχνολογίας BEYOND 4.0.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο έργο συμμετέχουν:

– Η GEOSENSE Ι.Κ.Ε. ως συντονιστής του έργου

– Το Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του έργου είναι:

Η υλοποίηση ενός νέου δικτύου μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS, του GeoNetGNSS, που θα ικανοποιήσει την ανάγκη για γνώση της θέσης στον χώρο με υψηλή ακρίβεια, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες εμπορικών και επαγγελματικών εφαρμογών αλλά και των κέντρων λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για ένα λειτουργικό δίκτυο, το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το οποίο θα καλύπτει αποτελεσματικά την ΠΚΜ σε όλη την έκτασή της και θα προσφέρει βέλτιστη λύση υψηλής οριζοντιογραφικής και υψομετρικής ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο και σε ακτίνα 50 km από κάθε μόνιμο σταθμό. Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας διορθώσεων για τον τρισδιάστατο προσδιορισμό θέσης, σε δέκτες που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές επαγγελματικές και προσωπικές εφαρμογές, χωρίς την απαίτηση για περισσότερους από έναν δέκτη GNSS

Περισσότερες πληροφορίες: www.geosense.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ