1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “ΣμηΕΑ 2021”

- Advertisement -

Η E.E.M.C.//MQI (Επιστημονική & Επαγγελματική Ένωση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Πιστοποιημένων Προσώπων Συστημάτων Πολλαπλής Ποιότητας & Ανάπτυξης COORDINATORS MQI ), στα πλαίσια του σκοπού της, συνδιοργανώνει

 με τους Εγκεκριμένους Φορείς του Εκπαιδευτικού & Συμβουλευτικού Ομίλου Επιχειρήσεων COORDINATORS group,

το  1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΄΄ΣμηΕΑ 2021΄΄

υπό την Αιγίδα της

Υ.Π.Α. (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας),

που θα διεξαχθεί την 27η Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. διαδικτυακά.

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Το Επιστημονικό Συνέδριο ΣμηΕΑ 2021 σηματοδοτεί την Έναρξη ενός Μεγάλου κύκλου εργασιών που θα ανακοινώνονται στα Μέλη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

 Περιγραφή:

Το Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΄ΣμηΕΑ 2021΄, αποτελεί επίσημη επιστημονική κορυφαία εκδήλωση, και σηματοδοτεί ένα Νέο Συνεδριακό Θεσμό Ενημέρωσης, για τη ραγδαία εξελισσόμενη αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Το Επιστημονικό Συνέδριο ΄ΣμηΕΑ 2021΄ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κοινωνικής προσφοράς της Ένωσης E.E.M.C.//MQI

Στόχος της Ένωσης E.E.M.C.//MQI είναι, με την συνεργασία Φορέων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων στα πλαίσια του σκοπού της, να καθιερώσει και για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ΣμηΕΑ, έναν νέο Συνεδριακό Θεσμό με Επιστημονικό υπόβαθρο.

Σκοπός της είναι να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, στο ευρύ κοινό, στα Μέλη της, στους Ιδιώτες, στους Επιστήμονες & στους Επαγγελματίες κάθε χώρου, συνεχιζόμενη & ποιοτική ενημέρωση, εξειδικευμένη εκπαίδευση, επιστημονική πληροφόρηση, καθώς και επιστημονικό έργο με την συνδρομή των Επιστημονικών της Μελών της.

Επίσης σκοπό έχει να συνδράμει ουσιαστικά στο έργο της Αρχής, στον τομέα της σωστής ενημέρωσης και της όσο το δυνατόν άμεσης εναρμόνισης των εμπλεκομένων προσώπων, στο νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι παραπάνω παροχές θα συντελούν ουσιαστικά, στην απόκτηση απαραίτητων Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και της Στάσης, που πρέπει να έχουν γενικότερα όσοι εμπλέκονται στον χώρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο για θέματα που αφορούν τους ίδιους χρήστες κ.λ.π., όσο και για την μεγαλύτερη προστασία της ασφάλειας του κοινού.

Ενδεικτικά Θέματα:

Εισηγητές στο Συνέδριο θα είναι, εκπρόσωποι της Υ.Π.Α., καταξιωμένοι Επιστήμονες και Επαγγελματίες, Στελέχη εκπαιδευτικών Φορέων, Ιπτάμενοι, Στελέχη της πυροσβεστικής και του Στρατού εξειδικευμένοι στα ΣμηΕΑ, που θα αναπτύξουν ενδεικτικά, θέματα όπως:

– ο ρόλος της Εποπτικής Αρχής Υ.Π.Α. ( Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας),

– ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο

– τεχνολογία των ΣμηΕΑ σήμερα,

– εμπορική αγορά σήμερα

– ασφάλιση ΣμηΕΑ

– ζημιές και πραγματογνωμοσύνες

– αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας τρίτων των χειριστών και

των Επιχειρήσεων που επαγγελματικά χρησιμοποιούν ΣμηΕΑ,

– θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR /679

Απευθύνεται σε:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οργανισμό δημόσιο ή ιδιωτικό, που ενδιαφέρεται για την αγορά των ΣμηΕΑ με όποια ιδιότητα.

Η Ειδική Επιτροπή του Μητρώου Μελών της Ένωσης στον τομέα Ρομποτικής τεχνολογίας & ΣμηΕΑ, σε συνεργασία με Στελέχη των Φορέων του COORDINATORS GROUP, είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την υλοποίηση του Συνεδρίου.

Τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Επικοινωνίας, Βασίλειος Καρναχωρίτης, Φαίη Μετσίνη, Αντα Kαραπιπέρη, Κων/νος Δενδρινός, Νικόλαος Τσούμας, είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στο Συνέδριο.

Όροι συμμετοχής:

Οι διαδικασίες που πρέπει να κάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί, να λάβει μέρος στο Επιστημονικό Συνέδριο ΣμηΕΑ 2021 είναι οι παρακάτω:

  1.  Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση εγγραφής στην Επιστημονική Ένωση E.E.M.C.//MQI ως Ωφελούμενο Μέλος

   2.    Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση Συμμετοχής στο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΄ΣμηΕΑ 2021΄

    3.    Να δηλώσει μέσα στην Αίτηση του Συνεδρίου ΣμηΕΑ 2021 ότι δέχεται το κόστος της εφάπαξ εγγραφής του και το κόστος της ετήσιας συνδρομής στην Επιστημονική Ένωση E.E.M.C.//MQI να καλυφθούν από χορηγό ή υποστηρικτή του Συνεδρίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5761631 & 6948240490, e-mail: eemcmqi@gmail.com

Αίτηση Μέλους E.E.M.C.//MQI

Αίτηση Συμμετοχής στο Συνέδριο ΣμηΕΑ 2021

Χορηγοί:

Χορηγός του Συνεδρίου ΣμηΕΑ 2021 μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμβάλει στο επιστημονικό έργο του Συνεδρίου και της Ένωσης, να προσφέρει κοινωνικό έργο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να αποκτήσει μία νέα στρατηγική επικοινωνίας και να εξασφαλίσει την προβολή του ως Επίτιμο Μέλος της E.E.M.C.//MQI  (Επιστημονική Ευρωπαϊκή Ένωση Μελών Συστημάτων Coordinators MQI) όλο το έτος.

Επίσης μπορεί:

  • να έχει την δυνατότητα να προσφέρει ειδικές τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του στα Μέλη της Ένωσης E.E.M.C.//MQI  ,
  • να κοινοποιεί άρθρα που έχουν σκοπό να βοηθούν τα Μέλη γενικότερα,
  • να προτείνει πρόσωπα για τις εκπαιδευτικές υποτροφίες που προσφέρονται για τα Μέλη της Ένωσης από διάφορες επιχειρήσεις – υποστηρικτές
  • να συμμετέχει ενεργά σε Ομάδες εργασίας για κοινωφελείς σκοπούς
  • να συμμετέχει ο ίδιος ή οι Συνεργάτες του στα Συνέδρια και στις εκδηλώσεις της Ένωσης
  • να δικαιούται μείωση διδάκτρων σε όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ή σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ή ενημέρωσης, επιλέγει από τους Εκπαιδευτικούς Φορείς του Ομίλου COORDINATORS GROUP ή μέσω συνεργαζόμενων Φορέων και Σχολών για τους Συνεργάτες του.

Χορηγός μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε καλύψει 10 Ετήσιες Συνδρομές Μελών και άνω.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Χορηγιών της Ένωσης E.E.M.C.//MQI στο:  2105761631 .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ