Ίδρυση  εταιρίας τεχνοβλαστού με την επωνυμία SciDrones ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Advertisement -

Η SciDrones I.K.E. (www.scidrones.com/) είναι η πρώτη εταιρία spinoff του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ιδρύθηκε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2022 με έδρα την Μυτιλήνη κατά τις διατάξεις του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» και ΦΕΚ 5612 /2.12.2021 «Θέματα Πολιτικής και Έργου για ζητήματα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος: Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Πρόκειται για μια εταιρία που δημιουργήθηκε για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πεδίο της θαλάσσιας τηλεπισκόπησης και συγκεκριμένα του Παρατηρητηρίου Θαλασσίων Απορριμμάτων Παράκτιας Ζώνης (ΠαΘΑΠα), ενός συστήματος εντοπισμού και χαρτογράφησης της πλαστικής ρύπανσης στην παράκτια ζώνη. Η εταιρία SciDrones χρησιμοποιεί Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ ή drones), τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) για τον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση και τη διαχρονική παρακολούθηση της παράκτιας ρύπανσης από θαλάσσια απορρίμματα. Η εταιρία μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει κατασκευάσει έχει αυτοματοποιήσει πλήρως την διαδικασία δημιουργίας θεματικής πληροφορίας και την μετατροπή της σε γνώση σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ