Εθνική Στρατηγική για ΣμηΕΑ

- Advertisement -


Στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) τομέας που αναπτύσσεται παγκοσμίως με ρυθμό της τάξεως του 18%, στοχεύει διαβούλευση που ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, επιδιώκει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για Συστήματα μη Επανδρωμένων  Αεροσκαφών(ΣμηΕΑ), για την υποστήριξη της ασφαλούς και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ΣμηΕΑ στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά, υποβάλλει αυτό το αίτημα για πληροφορίες (RFI) σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους του κλάδου.

Μέσω αυτού του RFI, στοχεύει να αποκτήσει γνώσεις για την τρέχουσα κατάσταση της βιομηχανίας των ΣμηΕΑ,συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, των μέτρων ασφαλείας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Απαιτήσεις υποβολής: Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν πληροφορίες ως απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία των drone στην Ελλάδα;

2) Ποιοι σκοποί και στόχοι πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα κείμενο εθνικής στρατηγικής για τα drones;

3) Ποια κανονιστικά πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να θεσπιστούν για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης των drones;

4) Ποιες υποδομές και επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης είναι απαραίτητες για τη στήριξη τηςανάπτυξης της βιομηχανίας τωνdrone στην Ελλάδα;

5) Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η βιομηχανία των drone μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τι πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτά τα προγράμματα;

6) Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η βιομηχανία των drone μέσω των προσπαθειών ανάπτυξης της βιομηχανίας, μεταξύ άλλων μέσω μάρκετινγκ και προβολή, συνεργασίες του κλάδου και εξαγωγές;

7) Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και του πειραματισμού στη βιομηχανία των drone;

8) Πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες για να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και να μάθει από τις εμπειρίες τους με τα drones;

9) Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη από τη χρήση των drones και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κείμενο εθνικής στρατηγικής;

10) Ποια άλλα θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός κειμένου εθνικής στρατηγικής για τα drones;

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να απαντήσουν σε αυτό το RFI στέλνοντας τις απαντήσεις τους στη διεύθυνσηggtt_drones@mindigital.gr έως τις17 Φεβρουαρίου 2023.

Σχετικά αρχεία https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2023/01/DRONES-STRATEGY_RFI.pdf

Μάθετε τα μυστικά του drone και αποκτήστε  Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή από την MAKdRONE
ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 231 7007300
https://www.makdrone.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ