Εναέριοι ψεκασμοί από την 3Δ Drone Academy

- Advertisement -

Τα μη Επανδρωμένα Εναέρια Αεροσκάφη μπορούν να αποτελέσουν οπτικά και γρήγορα εργαλεία βοηθώντας παραγωγούς και γεωπόνους να εντοπίζουν και να αξιολογούν ζημιές σε κάλλιέργειες τόσο από δυσμενή καιρικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρες) όσο και από εχθρούς και ασθένειες (κυρίως σε αροτριαίες καλλιέργειες).

Επίσης είναι δυνατό να φανούν χρήσιμα στην ειδική διαχείριση ζιζανίων (απεικόνιση θέσης, έκτασης, πυκνότητας με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπισή τους). Η λειτουργία τους επιτρέπει την απόκτηση εικόνας, υψηλής ανάλυσης και κατά επέκταση τη λήψη μέτρων με βάση την οπτική εκτίμηση. Εκτός από την καταγραφική λειτουργία τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις για την αντικατάσταση των κοινών ψεκαστικών. Υπάρχει η δυνατότητα ψεκασμών σε καλλιέργειες με το νέο ψεκαστικό drone Agras MG-1:Διαφυλλικών λιπασμάτων (θρέψη – αντιμετώπιση τροφοπενιών).Φυτοπροστατευτικών προιόντων, υπό τους όρους και προυποθέσης του Ν.4036/2012

Δείτε στο βιντεο επίδειξη πτήσης και ψεκασμού ελαιόδεντρων με drone απο την 3Δ Α.Ε


Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας από αέρος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων είναι:

α) Δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ή υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από άποψη περιορισμένου αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση με την επίγεια εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. β) Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα έχουν εγκριθεί ρητώς για αεροψεκασμό απ

ό την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από ειδική αξιολόγηση των κινδύνων του αεροψεκασμού.

γ) Ο χειριστής που εκτελεί τον αεροψεκασμό διαθέτει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Κατά τη μεταβατική περίοδο, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικών, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να δεχθεί άλλες αποδείξεις επαρκούς γνώσης.​

δ) Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αεροψεκασμών λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια στην Ελλάδα αρχή για την έγκριση εξοπλισμών και αεροσκαφών για την από αέρος εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.​

ε) Αν η προς ψεκασμό περιοχή βρίσκεται κοντά σε περιοχές ανοικτές στο κοινό, η έγκριση από αέρος εφαρμογής περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία όσων τυχαίνει να βρίσκονται κοντά. Η προς ψεκασμό περιοχή δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.​

στ) Από το 2013 και έπειτα, τα αεροσκάφη πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα που χρησιμοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τον περιορισμό της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους.​

Οφέλη από τον ψεκασμό καλλιεργειών με τη χρήση drones​​

Ψεκασμός ψηλότερων καλλιεργειών (πχ αραβόσιτος)

Πρόσβαση σε δύσμορφο έδαφος

Ψεκασμός κάτω ή γύρω από τους πυλώνες ηλεκτρικών γραμμών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μικρότερες ποσότητες

Χαμηλότερο κόστος

Μειωμένοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδω:
https://www.3ddroneacademy.com/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ