Εφαρμογή προηγμένων drone & crawler για επιθεωρήσεις πλοίων

- Advertisement -

Ο κορεατικός νηογνώμονας KR ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του επιθεώρηση γάστρας με τη χρήση drone & crawler (ειδικός τύπος drone που μετακινείται κατακόρυφα πάνω σε τοίχους), χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. Η εξ αποστάσεως επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό πλοίο «PAN GLOBAL».

Στη διαδικασία συμμετείχε με πολύπλευρη συνεισφορά, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων τεχνολογιών εξ αποστάσεως επιθεώρησης, η POSSM Co, η μεγαλύτερη διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων κορεατικών συμφερόντων.

Μέχρι πρότινος, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιθεώρησης πλοίων, η ανάβαση των επιθεωρητών σε υψηλά σημεία μέσω ικριωμάτων ήταν απαραίτητη για τοπική εξέταση συγκεκριμένων ελασμάτων καθώς και για παχυμετρήσεις. Με τη χρήση του drone για την τοπική επιθεώρηση των επιθυμητών σημείων, αλλά κυρίως του crawler (με τη χρήση του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι παχυμετρήσεις), η διαδικασία της εξ αποστάσεως επιθεώρησης στο σύνολό της καθίσταται πολύ πιο πρακτική και οικονομική λύση για τους πλοιοκτήτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ