Στα 14,5 δισ. ευρώ η αγορά drones στην Ευρώπη έως το 2030

- Advertisement -

Πεδίο δόξης λαμπρό στην αγορά των drones βλέπει η Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή αγορά drones εκτιμάται ότι, με τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, θα μπορούσε έως το 2030 να ανέλθει σε 14,5 δισ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12,3%, δημιουργώντας 145.000 νέες θέσεις εργασίας.

Από το 2003, η Ε.Ε. έχει επενδύσει σχεδόν 980 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ή τη χρήση drones για καινοτόμες εφαρμογές, ενώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, έχει χρηματοδοτήσει 320 έργα, που αφορούν drones.

Με στόχο να μην αφήσει την ευκαιρία των drones να περάσει αναξιοποίητη, η Ε.Ε. ενέκρινε έναν οδικό χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς drones. Η “Ευρωπαϊκή Στρατηγική Drones 2.0”, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί το όραμα της Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς drones.

Η στρατηγική βασίζεται στο πλαίσιο ασφάλειας της Ε.Ε. για τη λειτουργία και τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των drones, το οποίο είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο. Η νέα στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές πτητικές λειτουργίες drones, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες στον τομέα αυτό.

Στο μεταξύ, η υλοποίηση του “U-space” τον Ιανουάριο του 2023, ενός μοναδικού στον κόσμο ευρωπαϊκού συστήματος για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας των drones, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αύξηση των λειτουργιών τους.

Εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πτήσης

Τα drones έχουν ολοκληρώσει με ασφάλεια εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πτήσης στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, για παράδειγμα για την επιτήρηση υποδομών, την παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων ή τη δειγματοληψία εδαφών. Σημειώνεται, επίσης, ικανοποιητική πρόοδος σε έργα, που αφορούν τη χρήση drones για ιατρικές παραδόσεις διά του αέρα, για τη μεταφορά ιατρικών δειγμάτων μεταξύ υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, τα drones παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χαρτογράφησης, απεικόνισης, επιθεώρησης και επιτήρησης εντός των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων, καθώς και υπηρεσίες επείγουσας παράδοσης μικρών φορτίων, όπως βιολογικών δειγμάτων ή φαρμάκων.

Το επόμενο βήμα είναι οι υπηρεσίες καινοτόμου εναέριας κινητικότητας, όπως τα αεροταξί, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες τακτικής μεταφοράς επιβατών, αρχικά με χειριστή επί του αεροσκάφους, αλλά με απώτερο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των πτητικών λειτουργιών.

19 δράσεις για την αγορά drones του αύριο

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει 19 επιχειρησιακές, τεχνικές και οικονομικές δράσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού και εμπορικού περιβάλλοντος για τον εναέριο χώρο των drones και την αγορά drones του αύριο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θέσπιση κοινών κανόνων για την αξιοπλοΐα και νέων απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους χειριστές αεροσκαφών εξ αποστάσεως και τους χειριστές αεροσκαφών eVTOL (επανδρωμένων ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης).

Επίσης, η χρηματοδότηση της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και βιομηχανιών για την υλοποίηση της βιώσιμης “καινοτόμου εναέριας κινητικότητας”.

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. θα καθορίσει κριτήρια για μια εθελοντική σήμανση εγκεκριμένων από άποψη κυβερνοασφάλειας drones.

Οι εργασίες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για εμπορικές πτητικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας και θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη επωφελείται από συνέργειες μεταξύ της χρήσης των drones και των συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων για την αναχαίτιση drones, για μη στρατιωτικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφάλειας και για στρατιωτικούς σκοπούς.

πηγή : ictplus.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ