Τα drones στην υπηρεσία του κλάδου των κατασκευών

- Advertisement -

Η κατασκευαστική βιομηχανία, χάρη στη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μέσα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα κτίρια, κανάλια, γέφυρες, πάρκα. Παρά τις ανησυχίες της κοινής γνώμης για την ασφάλειά τους, πολλοί στον τομέα των κατασκευών θεωρούν ότι τα drones (ΣΜΗΕΑ) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του κλάδου. Είτε χρησιμοποιούνται για την τοπογραφία, είτε για την παρακολούθηση εργοταξίων, είτε για την επιθεώρηση γεφυρών και άλλων δομών, τα drones έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ένα σημαντικό εργαλείο στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Πολύχρονο, CTO της GeoSense (εταιρεία πώλησης UAS συστημάτων και λύσεων γεωπληροφορικής), η τεχνολογία των drones, σε συνδυασμό με νέους σύγχρονους αισθητήρες χαμηλού βάρους, κινεί τόσο το ερευνητικό όσο και το πρακτικό ενδιαφέρον διαφορετικών επιστημών και επιστημόνων που σχετίζονται με τον χώρο, όπως μηχανικοί, γεωπόνοι, γεωλόγοι, δασολόγοι κ.ά.

Τα ειδικής κατασκευής drones, φέροντας τους αισθητήρες ανάλογα με την εργασία που θα εκτελέσουν, παράλληλα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, είναι ικανά να δημιουργήσουν παράγωγα δεδομένα, χάρτες και τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας, πολλές φορές μικρότερης και του ενός εκατοστού. Ενα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης αυτών των δεδομένων είναι στην κτηματογράφηση, για την οποία ήδη από το 2014 έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία τους για τις ανάγκες του Εθνικού Κτημα τολογίου ή για τον υπολογισμό των όγκων μεγάλων αποθέσεων, όπως π.χ. στα λατομεία, ή για τη δημιουργία 3D μοντέλων αντικειμένων και χώρων αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση τους στην επιθεώρηση κατασκευών και τεχνικών έργων, όπως γέφυρες, φράγματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στην εκτίμηση κινδύνου από κατολισθητικά φαινόμενα σε πρανή εθνικών οδών, εκτίμηση φυσικών καταστροφών, στον έλεγχο και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση θερμικών καμερών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών πάρκων, ξενοδοχειακών μονάδων κ.λπ.

Μεταξύ των βασικότερων πλεονεκτημάτων της χρήσης των drones είναι η ταχύτητα συλλογής δεδομένων, η υψηλή ακρίβεια, το σημαντικά μειωμένο κόστος έναντι των συμβατικών μεθόδων, η ελαχιστοποίηση έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με το κάθε επάγγελμα και η πληρότητα των δεδομένων που συλλέγονται.

Για παράδειγμα, η μέτρηση μιας έκτασης με συμβατική τοπογραφική μεθοδολογία έναντι σύγχρονης φωτογραμμε- τρικής μεθόδου με χρήση drone παράγει, αντί των απλών μεμονωμένων σημείων και γραμμών, μια πλήρη φωτορεαλιστική 3D εικόνα του φυσικού τοπίου, από την οποία μπορεί να εξαχθεί πλήθος πληροφοριών και φυσικά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Τέλος, ο Β. Πολύχρονος επισημαίνει ότι από την κατασκευή ενός σπιτιού έως ενός ουρανοξύστη, από τη διάνοιξη μιας διώρυγας έως την τρισδιάστατη αποτύπωση ενός ορεινού όγκου, τα drones είναι ένα από τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού κλάδου με ταχύτατους ρυθμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την GeoSense μπείτε εδώ : www.geosense.gr

Τηλ Επικοινωνίας : 2310 953353,350      

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ