Τι αλλάζει με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/947 :Ανάλυση ανοιχτής κατηγορίας

- Advertisement -

Από τους δύο νέους κανονισμούς, αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τόσο τους χειριστές όσο και τους εκμεταλλευομένους, είναι αυτός που ρυθμίζει την χρήση drone, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/947. Καθορίζει σαφώς  τις τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της ίδιας της επιχείρησης.

Έτσι γίνεται ταξινόμηση με βάση το ρίσκο της πτήσεις ως εξής:

• Ανοικτή κατηγορία για διαδικασίες χαμηλού κινδύνου

• Ειδική κατηγορία για τον μέσο κίνδυνο

Πιστοποιημένη κατηγορία για πτήσεις που παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Υπενθυμίζει επίσης ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη το IR 2020/746 της 4ης Ιουνίου, το οποίο τροποποιεί την παράγραφο στις ημερομηνίες της  2019/947, προκειμένου να την προσαρμόσετε στα νέα διεθνή δεδομένα της πανδημίας του COVID-19.

Η ανοικτή κατηγορία καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται:

• Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών (υπάρχει η δυνατότητα η εκτέλεση της πτήσης υπό την άμεση επίβλεψη χειριστή που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις).

• Καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης UAS (ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις).

Ο χειριστής θα πρέπει να ολοκληρώσει μια θεωρητική ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση (ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση για τις υποκατηγορίες Α1 και Α3,ξεχωριστή εκπαίδευση καθώς και εξέταση  για την υποκατηγορία Α2).

• Να διατηρείτε πάντα το UAS σε οπτική επαφή (οι λειτουργίες πτήσης “First Person View” και “Follow-me” μπορούν να θεωρηθούν υπό ορισμένες συνθήκες ως VLOS).

• Το μέγιστο ύψος της λειτουργίας είναι 120 μέτρα(400ft).

• Το μέγιστο βάρος απογείωσης του drone είναι 25 kg  και, επιπλέον, πρέπει να σημειώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Επιπλέον, δημιουργούνται τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις των πιλότων και τις τεχνικές απαιτήσεις του UAS.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Α1

Για μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 250 g, ιδιοκατασκευής , ή τύπου C0 και C1, τα οποία πετούν πάνω από άτομα που δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση, αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους. Εκτός αυτού, για τον τύπο C1,  είναι απαραίτητο να προηγηθεί λάβει ένα online εκπαιδευτικό σεμινάριο και να περάσει μια θεωρητική εξέταση.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Α2

Αυτή η υποκατηγορία καθορίζεται για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου C2 (βάρους μικρότερου των 4 kg και ενσωμάτωση των συστημάτων e-ID, χαμηλής ταχύτητας καιgeo-awareness systems). Η πτήση επιτρέπεται κοντά σε άτομα εκτός της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται μια απόσταση ασφαλείας 5-30 μέτρων.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους και να διαθέτετε πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο θα λαμβάνετεμέσω εκπαίδευσης και θεωρητικής-πρακτικής εξέτασης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Α3

Για ιδιωτικά κατασκευασμένα ή προ-τυποποιημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 25 kg, οι λειτουργίες  επιτρέπονται σε περιοχές μακριά από κατοικημένες, ψυχαγωγικές, βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές και σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από αυτές. Απαραίτητα είναι η γνώση του εγχειριδίου χρήσης και η ολοκλήρωση ενός online μαθήματος με τις αντίστοιχες εξετάσεις του.

Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας κ. Νίκο Τσούμα από την www.dronexprts.com για τις πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ