Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα drones 2019/945

- Advertisement -

Από την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/945, τυποποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να ενσωματωθούν υποχρεωτικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προορίζονται για τις επιχειρήσεις της ανοικτής κατηγορίας (που θα δούμε αργότερα). Περιλαμβάνονται τα συστήματα, οι εφαρμογές και τα παρελκόμενα που συνοδεύουν τα Drones. Επίσης, τις πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να αναφέρει το αεροσκάφος στα τεχνικά εγχειρίδια.

Νέα ταξινόμηση του UAS ανάλογα με το βάρος

Ίσως η σημαντικότερη καινοτομία που εισήγαγε ο  2019/945 είναι η εφαρμογή μιας νέας και πολύ ακριβέστερης ταξινόμησης των drones, σύμφωνα με το MTOM ή τη μέγιστη μάζα απογείωσης. Η  ταξινόμηση αυτή θα χρησιμεύσει για τον καθορισμό των προδιαγραφών που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε μοντέλο για να εγγυάται την ασφάλεια της χρήσης.

• C0: MTOM < 250 γρ.

• C1: MTOM < 900 g

• C2: MTOM < 4 kg

• C3: MTOM < 25 kg .

• C4: MTOM < 25 kg .

• C5: MTOM < 25 kg .

• C6: MTOM < 25 kg

Electronic Remote ID

Μία από τις απαιτήσεις για τα νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/945, είναι ένα νέο σύστημα εκπομπών σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της πτήσης . Η εκπομπή του drone θα ανταποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που θα περιλαμβάνει:

• Τον αριθμό μητρώου του χειριστή.

• Σειριακό αριθμό UAS.

• Γεωγραφική θέση και ύψος πάνω από το έδαφος.

• Κατεύθυνση και ταχύτητα του UAS.

• Συντεταγμένες απογείωσης.

Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας κ. Νίκο Τσούμα από την www.dronexprts.com για τις πληροφορίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ