Όσα πρέπει να γνωρίζετε αν ταξιδέψετε με το drone σας στο εξωτερικό από την MAKdRONE

- Advertisement -

Σκοπεύετε να πετάξετε το drone σας σε άλλη χώρα αυτό το καλοκαίρι; 

Η Σχολή Χειριστών Drone – MAKdRONE AVIATION ACADEMY μας παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζουμε :


Μία εγγραφή Εκμεταλλευόμενου (Operator) drone για όλα τα κράτη μέλη του EASA

Ως Εκμεταλλευόμενος (operator) drone πρέπει να εγγραφείτε μία φορά στη χώρα διαμονής σας (φυσικό πρόσωπο) ή στον κύριο τόπο εργασίας σας (νομικό πρόσωπο). Το μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής εκμεταλλευόμενου, που θα σας χορηγηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σας σε όλα τα κράτη μέλη του EASA.

Εάν μεταφέρετε το/τα drone/α σας σε άλλο κράτος μέλος του EASA, το μόνο που χρειάζεται να διασφαλίσετε είναι ότι το αναγνωριστικό εγγραφής του χειριστή σας, το οποίο αποκτήθηκε στη χώρα διαμονής σας ή στον τόπο της επιχείρησής σας, είναι σαφώς ορατό στο/στα drone/α σας.


Ισχύς του πιστοποιητικού χειριστή drone σε όλα τα κράτη μέλη του EASA

Σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όλα τα πιστοποιητικά πιλότων drone που εκδίδονται από οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη του EASA θα αναγνωρίζονται σε όλες τις άλλες χώρες μέλη του EASA. Ο ίδιος ο EASA δεν εκδίδει πιστοποιητικά πιλότων.
Έτσι, εάν ολοκληρώσατε την απαραίτητη διαδικτυακή εκπαίδευση, περάσατε τις εξετάσεις πιλότου ενός drone και λάβατε πιστοποιητικό ικανότητας πιλότου εξ αποστάσεως σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του EASA, μπορείτε να πετάξετε ένα drone σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος του EASA.


Ταξιδεύοντας εκτός Ευρώπης με το drone σας


Εάν μεταφέρετε το drone σας οπουδήποτε εκτός των κρατών μελών του EASA, πρέπει να ακολουθήσετε την εθνική τοπική νομοθεσία που ισχύει για τη λειτουργία και την πτήση drones.
Σε κράτη με νομοθετικό πλαίσιο γιαdrone, οι περισσότερες από τις γενικές πτυχές (εγγραφή, αριθμός ταυτότητας, εκπαίδευση και εξέταση πιλότων, πιστοποιητικό πιλότου, πού να πετάξετε ή να μην πετάξετε κ.λπ.) θα είναι πολύ παρόμοιες εννοιολογικά με αυτά που ισχύουν στα κράτη μέλη του EASA.

Ωστόσο, τα αναγνωριστικά των χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα πιστοποιητικά πιλότων που εκδίδονται από τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας στα κράτη μέλη του EASA δεν αναγνωρίζονται αυτομάτως σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στον EASA.Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Αεροπορίας των κρατών που σκοπεύετε να επισκεφθείτε για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε.


Κάτοικοι χωρών εκτός ΕΕ που επισκέπτονται την Ευρώπη


Εάν είστε κάτοικος κράτους μέλους εκτός EASA και σκοπεύετε να επισκεφθείτε και να χειριστείτε ένα drone σε ένα κράτος μέλος του EASA, πρέπει να εγγραφείτε ως χειριστής drone στην Εθνική Αρχή Αεροπορίας του πρώτου κράτους του EASA από το οποίο σκοπεύετε να επιχειρήσετε.Μόλις εγγραφείτε στο κράτος μέλος υποδοχής του EASA, αυτό θα ισχύει στα υπόλοιπα κράτη μέλητου EASA.Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά σε άλλο κράτος μέλος του EASA.
Πρέπει επίσης να εκπαιδευτείτε και να περάσετε τις διαδικτυακές εξετάσεις για το πιστοποιητικό πιλότου drone και να λάβετε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του EASA. Ορισμένες Εθνικές Αρχές Αεροπορίας προσφέρουν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις στα αγγλικά.

Και φυσικά, πρέπει να συμμορφώνεστε με τουςευρωπαϊκούς κανονισμούς drone.

Αποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή DRONE από την MAKdRONE

ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 231-7007300

https://www.makdrone.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ